سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
دانش را سه نشانه باشد : شناخت خدا و آنچه نیکو و بد می دارد . [امام علی علیه السلام]
قطره و دریا
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» شیرینی زندگی

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 :: ساعت 3:21 عصر )
»» قلب سنگ

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 :: ساعت 8:31 صبح )
»» با فرهنگ صرفه جویی بیگانه ایم

اغراق وگزافه واضافه گویی نیست. اگر بگوییم با فرهنگ صرفه جویی بیگانه ایم

.ونکته مهم این که نمی خواهیم وهمت نمی کنیم فرهنگ مصرف را از وقت زمان گرفته تا مسایل مالی واقتصادی ومصرف دارو وغذا وپوشاک غیره سرو سامان بدهیم

دراستفاده از منابع طبیعی ومصرف برق وآب گاز وغیره  نحوه درست مصرف کردن را نمیدانیم

وآنها هم که میدانند تحت تاثیر دیگران قرار گرفته وهمرنگ جماعت شده اند برایشان اهمیت ندارد

اگر چه مجبور به پرداخت جریمه ویا دچار عوارض ناشی از آن گردند.

خرید های اضافی مواد غذایی نوشتن داروهای بسیار در نسخه ها استفاده از لوازم آرایشی فراوان برای رفتن به کوچه خیابان نه میهمانی وجشن ریخت وپاش در میهمانی ها ریختن بنزین در ماشین ودود وسرو صدا راه انداختن در خیابانها استفاده از موبایل واس ام اس با هر موضوع زیاده روی در ولگردی های خیابانی وبند آوردن مسیر وگذر گاه ها دور ریختن فراوان میوه وسبزی توسط مغازه داران به خاطر گران فروشی فرصت سوزی های فراوان نوشیدن نوشابه ها وخوردن فست فود های مضر و...هزارا هزار 

استفاده فراوان از آب برای هر کار وبهدر دادن گاز وبرق تولید  فراوان ذوباله.  استفاده غیر مجاز کود شیمیایی به مزارع ودرختان میوه وبی فکری ونداشتن یک آموزش وقانون برنامه برای فرهنگ سازی از جمله اموری است که می تواند ضرر های فراوانی راازهر جهت برما وارد  و اخلاق رفتار ما را دچار گرفتاری نماید

  

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( شنبه 93/1/30 :: ساعت 12:0 صبح )
»» خیلی ها خوب شروع می کنند

خیلی ها خوب شروع میکنند. اما بد به پایان می رسانند.خیلی ها بفکر سرانجام کار خود نیستند .سر انجامی که سر نوشت ساز است.اینان دچار نزدیک بینی هستند چند قدم دور تر را نمی بینند.حق ناحق میکنند.ظلم وستم روا می دارند .ونگران از عملکرد خود نیستند تا به سر انجامی شوم دچار گردند.چه افراد واقوامی که خود ما به چشم دیده ایم به سر انجام تلخی گرفتار شده اند تا جایی که مکافات عمل را چشیده اند وهیچکس نتوانسته به آنان کمک نماید.

                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( جمعه 93/1/29 :: ساعت 11:21 عصر )
»» دین غل وزنجیر نیست

دین یک برنامه مترقی ومتعالی برای روش زندگی سالم وپویا برای انسانها است .برنامه ای که از طرف خالق هستی توسط فرشته وحی برپیامبر اکرم ص نازل شده است برنامه ای روشن دقیق زیبا که سبب رشد وتکامل است امروز بسیاری از تجدد گرایان از دین یک برداشت منفی داشته ودین را مانع وسد راه خود می پندارند تا جایی که از ان وحشت نموده مثل این که غل وزنجیری برای در بند کشیدن واسارت تلقی می کنند اینان امیال خود را آزاد گذاشته خواسته های خود را بر همه چیز ترجیح .

وتعصبات وپوچ گرایی ها توهمات خود را پیروی میکنند .چنانچه با آنان در روشی که درپیش گرفته اند بپرسی آدمهای سر خورده مایوس اند وبه پوچی رسیدن خود اقرار می کنند.

دنیا وعملکردهای نفسانیشان اقناعشان ننموده ومعاد نگری هم در اندیشه سطحی آنان جای ندارد

هر روز از مفسده ای به فساد دیگری پناه می برند

تا زندگی را درتاریکی وبدون لذت واقعی ومعنوی ترک کنند

وبه سرای باقی با .دستی تهی وخالی وارد شوند

.وقتی سخن از آموزه های دینی مطرح شود

روی می گردانند .وگاهی با تمسخره میگویند از تحجر وخرافه حرف نزنید

.در حالی که وقتی به عمق زندگی پوچ آنان نگاه می کنی ظلمت ونادانی را می بینی که در آن دست وپا میزنند

.ونمی خواهند نجات پیدا کنند آنان نمی خواهند از گمراهی بیرون بیایند شیطان بزرگ الگوی آنان است 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( پنج شنبه 93/1/28 :: ساعت 12:0 صبح )
»» نرمش قهرمانانه

نمکی ومادرش در یک خانه بزرگی که هفت در. داشت زندگی می کردند

یک روز مادرش خانه را دست نمکی سپرده رفت تا مایحتاج خانه رااز بازار بخرد

.دم رفتن به نمکی سفارش کرد .خانه را جارو کند ظرفها را بشویدوهفت در خانه را به بندد 

نمکی همه کارها انجام داد شش در را بست یکی وشو نبست .آقا دیوه اومد توخونه هوارکشان گفت مهمان که میاد خونتون سر بجمبون که میاد خونتون براش غذا نمیارین .نمکی سر تا پاش را وحشت گرفت نمیدونست چکار کند که مادرش از راه رسید مادره هرچی خرید کرده بود همه را گذاشت جلو آقا دیوه وبه دخترش گفت ننه نمکی هفت در را بستی نمکی دیورا خوانه کردی نمکی کار بدی کردی نمکی اما آقا دیوه تنورکشان گفت مهمان که میادخونتون خاله لمبون که میاد خونتون سر بجمبون که میاد خونتون براش رختخواب نمیارین .مادر نمکی هرچی رختخواب بود براش برد آقا دیوه گفت .مهمون که میاد خونتون ......براش قصه نمیگویید مادر نمکی گفت ما یک قصه گوداریم حالا میرم دنبالش مدتی طول کشید نمکی خوابش برد دیو هم صدای خرناس نحسش میو مدنیمه های شب بود که دیو از جا پرید نمکی را گذاشت توتوبره . برداشت از خانه زد بیرون نمکی که بیدار شده بود دایم می گفت من تشنه ام من گشنه ام دیو میگفت حالا به منزل می رسیم .دیو که خیلی راه رفته بود توبره را گذاشت از پشتش پایین نمکی فرصت راغنیمت دانست پرید بیرون یک سنگ بزرگ توتوبره گذاشت ودرش را بست خودش پشت تپه که پر از علفزار بود پنهان شد دیو متوجه نشد توبره را به پشت گرفت رفت باسرعت قدم برمی داشت متوجه شد دیگر نمکی غر نمیزه گفت نمکی خوابی یابیدار چرا ؟صدات در نمیاد جوابی نشنید دیو شک کرد توبره را گذاشت پایین دید نمکی نسیت یک تکه سنگ است برگشت آنقدر باسرعت همه جا را گشت تا نمکی  راپیدا کرد با خودش برد توقلعه بزرگ به اون گفت هر روز قلعه را آب وجارو می کشی اسبها را غذا میدی وقتی می خوابم سرم را شانه میزنی وقصه میگی تا بیدار بشم در یکی ازین روزها نمکی متوجه شد یک کلید بزرگ داره زیر بالشش میذاره نمکی یک روز اون را برداشت رفت طرف زیر زمین باسختی ذر را باز کرد دید چقدر اموال مردم را غارت کرده چقدر آدم را دست وپا بسته زندانی کرده یک شیشه بزرگ هم اونجا بود دیو که ازخواب بیدار شد دیدنمکی وکلید نیست دوان دوان رفت طرف زیر زمین نعره میزد نمکی دست به شیشه نزن نمکی نقطه ضعف دیورا فهمید واین که اگر دست دیو به اون برسه مرگش حتمی شیشه را با تمام قدرش انداخت روی زمین شیشه شکست دیو دود شد و رفت توهوااین قصه ادامه داره 

این قصه را دایه ام برام گفته خدا رحمتش کند 

من هم برای بچه ها میگم بچه ها خیلی اون را دوست دارن دهها بار هم که بشنوند بازم میگویند بگو

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( چهارشنبه 93/1/27 :: ساعت 12:0 صبح )
»» برخی ذهن ها خلاق وبرخی

ذهن هر انسان به دریایی می ماند.که گاهی آرام گاهی مواج وگاهی طوفانی است گاهی تاریک وبرخی روشن است برخی دیگر دریاچه یارودخانه است .برخی اذهان شفاف وروشن زلال هستند برخی پر از خذف جلبک یا سنگلاخ اند ذهن های تاریک وخاموش هم داریم اذهان به لای روبی وپاک سازی نیازمندند

اگر به آن توجه نکنیم چه بسا به قعر دره سقوط از مراحل انسانی خواهیم رسید .افکار شیطانی ونیرنگها وفتنه انگیزی ها آسیب جدی هستند که باید از آن ها به خداوند عالم پناه برد .نماز وعبادتهای فردی واجتماعی با توجه به مبدا عالم می تواند به انسان در رسیدن به یک ذهن پویا خلاق وروشن کمک کند.دنیای امروز وعصر کنونی وامکانات وپدیده های مادی وفریبنده سبب فرب خوردن ذهن هستند وحواس وتمرکز در انتخاب های ما می تواند مارا از آن در امان نگهدارد همچنین نقش دین جهت تعدیل دریافتهای ذهنی وباطنی بسیار موثر هستند

                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( سه شنبه 93/1/26 :: ساعت 12:32 عصر )
»» قصه خاله سوسکه

قصه خاله سوسکه داره بواقعیت تبدیل میشه .براتون میگم  .خاله سوسکه کجا میری همدون  خاله سوسکه ودرد پدرت به من بگو خال قضی چادر یزی کفش قرمزی کجا میری. دارم میرم در همدون شور کنم بر رمضون بالابالا بشینم نون گندم بخورم منت مردم نکشم 

انتخاب خاله سوسکه از نظر مکان شهر همدان است فرد مورد نظر اون یک مرد پولداره  

خاله سوسکه مردی را انتخاب کرده که مکنت مالی داره تکیه خاله سوسکه به ثروت مکنت همسرش هست .خاله سوسکه فکر اینم کرده که اگر دعواش بشه با چه کسی ازدواج بکنه که آسیب نبینه  قصاب گفت وقتی دعوامون شد تورا با ساطور میزنم آقاموشه گفت با دمم میزنم خاله سوسکه به هردو جواب رد داد اون این روش را نپسندید خاله سوسکه دوست نداشت.

چشم کم بهش نگاه کننداو پارچه یزدی را برای پوشش خودش انتخاب کرد وکفش قرمز رنگ را بالاخره هر چی باشه میخواد ظاهرش هم جلوه داشته باشه

 از این که سوسک  سیا. ست فرار میکرد نمی خواست کسی از واقعیت اون باخبر بشه 

امروزه بسیاری از دختران ازدواج نمی کنند تا یک مرد پولدار بیاد سراغشون .حال سرد وگرم چشیدن سختی اجاره نشینی را ندارند.خودشون را بهر رنگ می آلایند بزک دوزک میکنند

شاید توکوچه وخیابون همسر مورد علاقه اونها پیدا بشه 

اما هرکسی به خودش اجازه میده با هر رفتار ومرامی پیشنهاد بده بهشون برای ازدواج وبرخی نا پخته تر از خاله سوسکه میرند زیر ساطور قصابی وبیا وببین دادگاه را چه خبر است 

وچقدر جای تاسف دارد فقط برای دختران ما 

از این که قصه خاله سوسکه را نقد کردم بخاطر ذهنیتی بود که توفکرکودکان ما ایجاد میکند .

قصه های دنیایی از آموزه فرهنگی بدنبال دارند 

قصه های کهن هر گز تکرار نشدند وگاهی حکمتی دارند که امروزه در قصه های جدید کمتر می توانی پیدا کنی

                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( سه شنبه 93/1/26 :: ساعت 12:0 صبح )
»» یک پیشنهاد به دولتمردان

چقدر زیبا بود اگر خود دولت مردان از گرفتن یارانه صرف نظر می کردند واین را بانام اعلام می کردند .

چقدر زیبا بود اگر شادی را بین همه بطور مساوی تقسیم می کردند

فقرائ بیچارگان را که هنور سبد کلا نگرفته اند در نظر می آوردند .درست تدبیر می کردند

واز این که دولت استکباری امریکا واروپا به ملت بزرگ ایران اهانت کند بدشان می آمد

.وبی تفاوت نبودند شادی که هیچ

غصه این همه تحقیر آنهم به ملتی که با دست خالی ایستاد وجوان داد رنج کشید .کم غصه ای نیست .

ملت ایران همه سختی ها را تحمل می کند اما تحقیر وتوهین را نمی پذیرد و

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( دوشنبه 93/1/25 :: ساعت 12:0 صبح )
»» دست پروره

از خودم میگویم بخاطر این که بیشتر از هر کسی وچیزی خودم را می شناسم .این شناخت را هم از کتاب بزرگ آفرینش قرآن کریم آموخته ام  برخی انسان را کتاب بزرگ آفرینش میدانند اما انسان بدون راهنما راه بجایی نمی برد .انسان بانور هدایت الهی به کمال میرسد واین نور قران است. مسیر راه انسان را روشن می کند از پیچ وخمهای روزگار انسان را عبور می دهد .من دست پروده قرآنمبا آن مانوس همنشین وهمدم هستم بااوحیات دوباره می یابم. سر بردامن او میگذارم وطعم زندگی وحیات شیرین را بوسیله او می فهمم .قرآن امید من است بدون او هیچ هستم در تعجبم از کسانی که با او آشنا نیستند او را نمی فهمند ویا نگاه غریبی به او دارند گرمای دلچسب آن را حس نمی کنند صدای ملکوتی . آنها را به تدبر وا نمی دارد بیهوده از بهترین ها می گریزند با او دشمنی می کنند ای بیچاره ها ای جاهلان گمراه قرآن صدایتان میزند. دست شما را می گیرد .نجاتتان می دهد هدایتتان می کند درمانتان می کند. روح تازه وراه روشن به شما می بخشد. قرآن کریمانه با شما برخورد می کند. اما من بگذار از خودم بگویم جانم فدای کلام خدا باد نجات بخشی چون او در عالم ندیدم براستی معجزه همیشه زنده است معجزه ای بی مثل ومانند .دنیا را خالق هستی براساس حکمت وحق خلق نمود وقرآن هم حق است .وهم حکمت واندرز وبیداری وبصیرت از نخستین روز حیات من بامهر اورشد نمودم وهمیشه وهمه جا در کنارم ودر ذهن وروحم قرار داشته است. هرچه میدانم از اوست او بهترین استاد ومعلم عالم است. اگر خیر و برکتی در جایی هست بخاطر قرآن است ومهترین مفسر وتاویل کننده قرآن انیائ الهی هستند 

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یکشنبه 93/1/24 :: ساعت 12:0 صبح )
   1   2      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

با فرهنگ صرفه جویی بیگانه ایم
خیلی ها خوب شروع می کنند
دین غل وزنجیر نیست
نرمش قهرمانانه
برخی ذهن ها خلاق وبرخی
قصه خاله سوسکه
یک پیشنهاد به دولتمردان
دست پروره
jsj
تست
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 48
>> بازدید دیروز: 161
>> مجموع بازدیدها: 97018
» درباره من

قطره و دریا

» فهرست موضوعی یادداشت ها
معنویتی که ایرانیان از نظر خیر خواهی دارند در دنیا نمونه است . مسلمان ایمان دارد که باید خوب زندگی کند وزیبا بمیرد . گلشن سحردارای مضامین بر ما یه اخلاقی اجتماعی وعرفا نی میبا شدقطع . کسی که برای عمرش ارزش قایل است موفق است . کسی در خانه دل من جای دارد وآن نور محبت خداست که شعاع نورش عالم . قبل از پرواز بالهایتان را امتحان کنید . غرب در حال غروب کردن است وخورشید اسلام در سراسر جهان درافق طلوع . عملکرد حکومتها ودولت هااز اثری که بعد خود بجامیگذارند معلوم میگر . ض . شهر ما خانه ی ماست هرچه مردم یک شهر با فرهنگ باشند ازنظا فت وبهد . شما باعلم وخرد به طبیعت شکو همند خدا دادی میرویدتا در پیشگاه زیب . شادی واقعی در بازارآشفته جهان وبازار خود فروشان ودستفروشان ومترف . سلام به عشق ومهر مادری که از همه عشقها بر تر وزیبا تر است . سلام به ایرانیانی که نه تنها عطر کلام مقام معظم رهبری روح جانشان . سلام بر بزرگ بانوی صبرو استقامت وایثار . سعی کن هر قدمی که بر میداری با چشمی باز وگوشی شنوا ودلی بیدار بر . ژ . زیباترین غزل توهستی .دنیا بینهایتی کوچک .توکوچکی بی نهایت هستی . دلهای بیقرار گرد ضریح نور توی رواقها آیینه حضور . دست غیبی همیشه در کار است محتسب دمبدم ببا زار است . دروغ مصلحتی بها نه ای برای دروغهای بزرگ است . در کتابهای درسی بنویسید بابا نان داد مامان جون داد . خوشبخت دولتمردی که ازمقام وبست موجود خدمات ارزشمندی را با قی بگذ . خودت رابیداکن تا سرشار ازعشق وامید و انرزی گردی . حج یک فرصت طلایی برای . چه مبارک سحری هست و چه خرم روزی وقتی از برد ه برون افتد راز . چه گلشن سحری بانسیم بهروزی هوالطیف گشت فضا غرق شور پیروزی . چه روزهای بر شور وهیجانی است روزهای آخر سال در انجمن مددکاری حضر . چقدر خدا در زندگی ماحضور دارد . چرا ؟زن نمیخواهد از خواب بیدار شود وبفهمد که کلا نیست وابزار نیس . جوانان آیینه رفتاری نسل قبل از خود هستنداین والدین ومربیان هستند . تنهاراه اعتدال بیروی از خط امامت وولایت است کسانی که با این راه . پیا مبر را در اعمال وکردار مان نشان مید ادیم برای همه انسا نها ی . برگ زرین دیگری در عصر حاضر از خود بیادگار بگذاریموایران اسلامی ر . برخی به جای قلب در سینه سنگ دارندبرخی بنده فرعون نفس خویشند . برای ظهورت دعا میکنم تورا دمبدم من صدا میکنم . با چشمی که گنا ه میکند وگوش وزبانی که گنا ه میکند چگو نه میتوان . ای عزیز از جان بهتر مراقب باش خ برای دیگران جهنمی نکنی که بخدا س . انسانهای بزرگ بارقه ای آسمانی هستند که باید همه قدر آنان را بدان . انسان برای رهایی از وضع موجود به بوضع مطلو ب با ید با تمام وجود . انسا نهای بزرگ آرزوهای بزرگ دا رندوچه آرزویی بزرگتر از رسیدن به . الهی آتش محبت تو کنج دل است وجدایی سبب رنج دل . اگرشعر نبود هیچکس زیبایی را درک نمیکرد هر گز تو مگو که قطره در . اگر خدا ازمن بپرسدعمرت را در چه راهی صرف کردی میگویم درراه عشق ت . از پشت دیوارهای شیشه ای توهم واز حصار دیوارهای سنگی دل خود را نج . ا ییه تبلیغ خود را بر عوام فریبی گذا شتید . ا ی نمی شنا سیم وبا تمام وجوددر راه آدم شدن با پای قلب مید ویم آ . آنقدر درحباب شیشه ای تکبر وغرور خزید ه که نمی تواند قله ها ی رفی . آنچه باقی میماند آیین حیاتبخش اسلام است که براساس فطرت الهی است . آمد به جهان جزءتا کل وجودباکل وجود قطر ه چون دریا شد .
» آرشیو مطالب
بهار 1387
زمستان 1386
آذر 1387
اردیبهشت 1387
دی 1387
بهمن 1387
اسفند 1387
فروردین 1388
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
آذر 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
مرداد 90
تیر 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
وبلاگ شخصی حامد ذوالفقاری
سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید
.: شهر عشق :.
دل نوشته های یک دیلامی
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
وب سایت روستای چشام (Chesham.ir)
غزلیات محسن نصیری(هامون)
سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس
محمد قدرتی
رویابین
عشق
آشنایی با زبان تات
تنهایی......!!!!!!
مجله فرهنگی هنری
همای رحمت
احساس ابری
دانشجو
تَرَنّم عفاف
جالب انگیزناک
هیئت حضرت زهرا(س)شرفویه
طلیعه صبح
هم نفس
سه ثانیه سکوت
جنبش هادی امت
یک لیسانس بی کار دیگه،شاید مثل شما

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب