سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش بساط دروغ دروغگویی از سرزمینم ایران رخت برمی بست ایکاش مردم فریبی در سرزمینم جایی نداشت ایکاش دین را ملعبه دست خود نمی کردیم حرمت مقدسات را نگه می داشتیم از خدا می ترسیدیم در ظاهر عالم خلاصه نمی شدیم بباطن وحقیقتی که وجود دارد ایمان داشتیم هر کس نسبت به توان خود. خود را مسول میدانست بی تفاوتی ها جایی در سر زمینم نداشت پول پرستی زیاده خواهی نبود غیرت عزت خود وروح ملی وایمانی را تا پای جانمان پاسداری می کردیم دودستگی چند دستگی ها را ننگ وعار می دانستیمایکاش همه ما عاشق خدمت صادقانه بودیم همه چیز را با پول نمی سنجیدیم 

وایکاش......

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 95/2/1 ] [ 7:43 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایرانی قدر خودت را بدان قدر داشته هایت را بدان هیچ چیز کم نداری به کار وتلاش خودت اتکاء کن بافرهنگ بیگانه خدا حافظی کن فرهنگ وارداتی عطر بویی ندارد ایرانی به خودت بیندیش بیاد داشته باش قهرمانان وآزادگان وشهیدانی که با چنگ ودندان از تمامیت ارضی آرمانهای این سر زمین دفاع کردند بیاد داشته باش روزهای سختی راکه پشت سر گذاشته ای

در طول تاریخ بد هیچ ملتی را نخواسته ای به هیچ کشوری تعرض نکرد ه ای همیشه در حال دفاع از سرزمین خود ومظلومان عالم بوده ای هر کجا مردمی آسیب دیده اند به کمک یاری آنها شتافته ای ایرانی با همه توان بکوش تا نقاط ضعف خود را که مصرف بی رویه است اصلاح کنی از تولیدات داخلی استفاده کن

 ایرانی بیدار باش هشیار باش 

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 95/2/1 ] [ 7:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 ای هموطن بیدار باش        آماده بهر کار باش

  از تنبلی بیزار شو       هم زیرک وهشیارباش

چین راببین وهم ژاپن        در فکر کارو بار باش 

کمتر تو از آنها نه ای        همواره در پیکار باش 

یکدم نمان در کار خود     ازبهرخود غمخوار باش 

 

   اثر صدیقه اژ ه ای                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 




[ یکشنبه 95/1/15 ] [ 3:20 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نام من سلام است  هذکجا میروم با خودم سلامتی آرامش مخیر وبرکت با خودم می برم وتقدیم می کنم به کسانی که با آنها مواجه می شوم هیچ توقعی از کسی ندارم 

من به هم سلام می کنم از کوچک وبزرگ برخی مثل این که گوششان مشکل دارد .برخی هواسشان نیست وبرخی تشنه سلام شنیدن هستند وقتی سلام میکنم آنها خوشحال می شوند از هم باز می شوند درست مثل یک گل در اولین پگاه نوروزی منسلامم هر کجا می روم عطر دوستی مهربانی را باخود می برم از وقتی چشم باز می کنم 

طنین سلامم در فضای خانه عطر افشانی میکند 

از در خانه هم که خارج می شوم توی مسیر در محل زندگیمان محیط کارم من قبل از همه سلام می کنم با شنیدن سلام من همه لبخند برلبهایشان نقش می بندد وقتی به تماشای مناظر طبیعت زیبا هم می روم برآنها سلام می کنم گلستانهایی هستند که پر از طنین سلام من هستند به خصوص دریای خضر وخلیج فارس رودخانه ها به زاینده رود هم سلام می کنم واوبالبان ترک خورده اش جوابم را می دهم من سلامم برای همه سلامتی سعادت سرزندگی را آرزو می کنم 

    اثر صدیقه اژ ه ای                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 



[ یکشنبه 95/1/15 ] [ 2:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام آقای رییس جمهور .من انقلابی ام  به هدفم وآرمانم افتخار می کنم 

تا پای جان از آن دفاع می کنم آقای رییس جمهور من ایرانیم .به این معنا که غیرت در ذات من است زیر بار حرف زور نمی روم .من ایرانیم از هیچ ابر قدرتی نمی ترسم .آقای زییس جمهور من خوب می فههم که چه می گویم وچگونه به انجامش می رسانم من از هر کس که غیرت وعزت اقتدار کشورم را زیر سوال ببرد وبخواهد آن را از اصالت ملی وروح مذهبی تهی کند 

بیزارم سخت از استکبار جهانی تنفر دارم به خاطر خود خواهی هایش وزیاده طلبی هایش 

من ایرانی مسلمانم با آرمانهای بلند حضرت امام واندیشه رهبر فرزانه ام عجین هستم راه ومنش بیانات خردمندانه ودلسوزانه آنان را تنها راه عزت وکرامت اقتدار سر زمینم میدانم

اقای رییس جمهور شاید بیسوادی من مرا به این اندیشهای بلند زسانده است که باید در همه عرصه ها برای عزت وشرف غیرت مذهبی وملی ام بایستم وبه همه کسانی که میخواهند بر ما سلطه ونفوذ پیدا کنند بگویم نه 

آقای رییس جمهور مواضع نظام مشخص است  بحمدالله خود واقف برآن هستید یادتان باشد خون هزاران شهید ورنج هزاران جانباز واشک هزاران فرزندشهید مادران همسران آنان درخت انقلاب را آبیاری نموده است 

آقای رییس جمهور  از شما میخواهیم پایتان را در جای پای امام خامنه ای بگذارید حیف است  گوهر انقلاب است شما سوگنذ خورده اید 

پاسدار راه امام وخون شهیدان باشید 

باید چشم طمع به یاری گرفتن از غرب را فراموش کنیم 

نظام سلطه دشمن هر نوع آزادی وحقوق بشر است اقای رییس جمهور شما می توانید یک سال باقیمانده را صرف سیاست گرایی های به نفع غرب نکنید 

برای اقتصاد مقاومتی واقتدار وپویایی مردم خوب سرزمین مان ایران کار کنید آقای رییس جمهور بیایید با مردم در کنار مردم قدم بزنید

آقای زییس جمهور شما باشعار عدالت وتذبیر وامید آمدید آن را عینا وعملا به مردم ایران نشان بدهید  در پایان راستگویی غیرت دینی بهترین چیزی است که همه ماباید به آن ایمان داشته باشیم حقیقت مانند خورشیدی است که در پشت ابرپنهان نمی ماند 

 

2 فروردین  1395                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 95/1/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

استعداد های بالقوه در کشور ما بسیارند منابع طبیعی  عالی هم داریم مردم ما اهل کار وتلاش هستند نسل جوان کار آمدهم داریم خدا را شکر رهبری حاذق فرزانه هم داریم از نظ متون هم غنی وپر بار هستیم افراد شاخص در گذشته وحال داریم 

اینها از ذهنم خطور می کند وقتی دنبال عزت وسر بلندی کشورم می اندیشم .آه از نهاد می کشم چه چیزی نداریم با کسی روی در بایستی ندارم چه چیز کم داریم وچرا؟ ما مردمی هستیم زیر پایمان گنج است ما مردمی هستیم سرد وگرم چشیده از دست تهاجمات بیگانه رنج دیده از پای نمی نشینیم سی وهفت سال کمبودها را تحمل کردهایم هشت سال دفاع مقدس با چنگ ودندان وبا دادن هزاران شهید به دشمنان قسم خورده نه گفته ایم دموکراسی ترین انتخابات را با انگیزه وشور انقلابی شرکت نمود ه ایم برای این که گره های بسته با هر انتخاب باز شود  بارها گوش به وعده ووعیدهای کندیداها سپرده ایم وباورکرد هایم که به قولشان عمل می کنند شاید در مرحله اول کاندا ها با خلوص وارد شده اند وبعد تحت شرایط خاص قولشان را فراموش کرده وچهار سال با سرعت سپری شده است آنها رفته اند وما مانده ایم با پیچ وخم گذر گاها

مشکل دیگر این که مدیران ما برای اداره امور هیچ آموزشی راجع به پست وکارشان ندیده اند  وگاهی قدر ومنزلت کاری برایشان تعریف نشده است

اما راهکار وپیشنهاد این که برای مدیران در سطوح  مختلف گارگاههای آموزشی بگذارند روند کار ومهارتهای مدیریتی را به آنها بیاموزند 

بخصوص مدیریت جامعه اخلاق مدار عدالت محور اسلامی را  بهترین الگوی مدیریتی از از کلام امام علی ع فرا بگیرند 

حسن رفتار امانت داری را به آنها بیاموزند نقش مدیران وروحانیان در جامعه اسلامی نقشی بسیار موثر وکار ساز است اگر مدیران درست عمل کنند کارمندان ورده های پایین تر هم درست عمل خواهند نمود

تعهد کاری وتوجه به زمان وساعات کار در موسسات ما اگر نگوییم وجود ندارد بسیار ناچیز است وقت کشی وطرفه رفتن از کار بیماری مسری  سازمانها وموسسات است 

نداشتن برنامه وآمار وبیگانه بودن از نقاط ضعف وقوت از معضلات دیگر آن است 

بیشتر اوقات کاری را انجام می دهند

بعد رویش فکر می کنند

ناهماهنگی بین اعضائ عمل کرد آنان و....


                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/12/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیارا فکرها ودستهای کثیف بهم ریخته است 

فکرها ودستها هستند

که جنایت و فسادرا دردنیا فراگیر کرده اند

مغزهای بیماردستهای آلوده از صفحه مانیتور گرفته گوشی موبایل تا میدان مین کمر بند انتحاری خشونت پیر کودک جوان نمی شناسد مغزهای گرگ صفت همه جا هستند آنکه فحشائ ومنکرات رادامن میزند تا آن که با مواد مخدر جامعه را به تباهی می کشد همه اینها یکسان هستند کسی که افکار منحرف خود را به جامعه نشر میدهد 

وهرفساد چه اخلاقی چه رانت خواری وفرهنگی واقتصادی همه اینها ناشی از کثیف بودن مغزها ودستهاست 

برآگاهان عالمان دلسوزان جامعه در راستای بیدار نمودن مردم تکلیفی سنگین است .تانگذارندنسل نو رو بتباهی برود وسر نوشت تلخی را برای خود رقم بزند 

                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/12/18 ] [ 7:51 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر لحظه داریم بپایان سال نزدیک می شویم چه کسانی در بین ما بودن وامسال زیر خروارها خاک خفته اند دستشان از دنیا کوتاه شده است چه کسانی به ما اضافه شده اند عروس داد ها ها نوها وغیره با چه کسانی در این یکسال دوست شدیم چند نفر را از خودمان رنجاندیم چقدر به خودمان کمک کردیم در راستای رشد وتعالی چه کم کاریهایی داشتیم چقدر در زندگی موفق بودهایم چه تغییراتی در خودمان بوجود آورده ایم عوامل شکست یا پیروزی ما چه بوده است از چه خطراتی عبور کرده وحوادثی را پشت سر نهاده ایم  سخن من با همه اقشار افراد است چقدر برای شناخت روحیات خودمان کارکرده ایم 

در دوستی هایمان چقدر موفق بوده ایم برای فردای بهتر چه برنامهای داریم چقدر افکار منفی رااز خود دور کرده ایم

هر سنی که باشید نباید نا امید شوید هر لحظه تولدی دوباره است برخیزید به خودتان کمک کنید شما یک ایرانی پاک نهاد هستیدتوانا هستید برسستی ها غلبه کنید حتی بربیماری که دارید خودتان را وابسته به ابزار شرایط نکنید با اراده وآگاهی می توانید شرایط را به نحو مطلوب تغییر بدهید 

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                   


[ پنج شنبه 94/12/13 ] [ 7:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 65
بازدید دیروز: 200
کل بازدیدها: 435859