سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
ستمکار را سه نشان است : بر آنکه برتر از اوست ستم کند به نافرمانى ، و بر آن که فروتر از اوست به چیرگى و آزار رسانى ، و ستمکاران را یارى کند و پشتیبانى . [نهج البلاغه]
قطره و دریا
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» شیرینی زندگی

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 :: ساعت 3:21 عصر )
»» قلب سنگ

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 :: ساعت 8:31 صبح )
»» شعر غزه

در غزه قتل عام زنان است وکودکان  ای دل بسوزو دیده زاندوه خون ببار

دشمن به عزم جزم نمودست اتفاق   خط پلید بخل جنایت شد آ شکار

ای حامیان خلق حقوق بشر چه شد

کور وکرید قلب شما گشته سنگ"خار

ای حاکمان قوم عرب ننگ برشما   لعنت به قلب تیره و افکارنابکار

بل الفطره جانی وبذات فاسق اید     مثل شما ندیده مادر گیتی  بروزگار

پایان راه شما هم جهنم است       با استقامت است غزه وایمان واقتدار

سر زنده باد راه شهیدان وکودکان            غزه بمان توزنده جاوید وپایدار  

الگوی استقامت ایثار غزه است          صد مرحبا به مردم بیدار این دیار


                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( پنج شنبه 93/5/9 :: ساعت 12:0 صبح )
»» وقیحانه ترین سخنی که شنیده

واقعا غرب وحشی وحشی است حرف حساب نمی فهمد هفت میلیارد جمعیت جهانی را بازیچه دست افکار شیطانی خود نموده است وبه شعور مردم دنیا اهانت می کند همه  مقصر هستند که در پیش خواسته های نا مشروع آن سر خم می کنند وقیحانه ترین سخن این که غزه باید خلع سلاح بشود کور دلی وکور فهمی تا کجا اسراییل جوی خون راه انداخته حق است

نباید خلع سلاح شود

چه دوستی مسخره ای وچه دشمنی ویرانگرانه ای دامن غرب وحشی وحشی را گرفته است

.از طرفی اعمال زور برسر توافق انرژی هسته ای واین که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشود وحمایت از تروریست وای ازین همه خوی استکباری شما از تروریست های خونخوار بین المللی حمایت می کنید سینه چاک آنانید به آنها اسلحه میدهید وایران که از مردم مظلوم غزه حمایت می کندبرایش شرط می گذارید 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( چهارشنبه 93/5/8 :: ساعت 12:0 صبح )
»» خدا حافظ ای ماه خوب خدا

الوداع ای ماه خیر ومغفرت  ماه نیکی ماه خوب زندگی وزنده شدن دل ماه بیداری از غفلت وتباهی من هرچه انجام دادم اندک بود وامید وارم این اندک را در پیشگاه ربوبی بودیعه بگذارم

وخودم وقلبم را که از کدورتها پاک شده با همه وجود تا رمضان دیگر وحیات طیبه ای زیباتر بخوبی ودرخشندگی خورشید نگهدارم مبادا ریز گردهای گناه وسنومی هایویرانگر با طبل های تو خالی شیطانی به سراغم بیایند به سراغ دل آسمانیم من متصل به قرآنم وبا اومانوسم خدا حافظ ای ماه خوب خدا این خدا حافظی نه برای جدا شدن ودور شدن است برای همسان شدن وابراز نیاز بتوست سلامی دوباره است اگرچه در عالم مادی ا ز فردا روزه نیستم اما فکرم وعقلم از همه پلیدها امساک خواهد کرد بیاری باریتعالی وتوسل به امام معصوم وتمسک به قران کریم 

جرعه ای نوشیده ام من تا قیامت

مست وسرمستم

قسم از مرز بودن تا شهادت

دلم برای مناجات سحرگاه تنگ میشود وچه با نمک می شود هر کار خیری در این ماه 

خدا حافظ ای خاطرات تلخ وشیرین خاطرات داغ وخونین غزه مظلوم خدا حافظ ای رمضانیان در خون غلتیده ای اشک های بیداری ای شهیدان جانباخته رمضان عید فطرتان جشن فرشتگان در جوار رحمت حق گردید ووای برجنایتکاران روزشان سیاه باد با نفرین مادران داغدار وانسانهای آزاده جهان 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( سه شنبه 93/5/7 :: ساعت 12:0 صبح )
»» قطره اشکم

قطره اشکم که از چشم گلاب افتاده ام    یا که ازچشم نسیم وماهتاب افتاده ام

بیقرارم آتشی در کنج دل سوزد مرا     قطره ای هستم که ازقلب کباب افتاده ام

هر چه هستم هستیم از آن توست    نقطه ای هستم که بر.برگ کتاب افتاده ام  

                                  اثر صدیقه اژ ه ای

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( سه شنبه 93/5/7 :: ساعت 12:0 صبح )
»» این همه بی رحمی

از این همه بی رحمی بی حیایی بی انصافی بی وجدانی حالم بهم می خورد از دستانی آلوده به خون مظلومان غزه است متنفرم وای بردستی که با این دستان جهنمی دست می دهد

وای برلبانی که برچهره های کریح خون آشامان لبخند میزند 

وای به وعده گاههایی که در آن سر حق طلبی را ذبح می کنند 

از دنیایی که کار گردانان  وسر دندارانش جنایتکاران هستند

بیزارم دنیایی که پا روی قلبها می گذارند وکودکان زنان بی دفاع را برای قدرت طلبی وزیاده خواهی های حیوانی قربانی می کنند 

دنیایی که قانون ندارد ودنیایی که بی درو پیکر است قانونش از جنگل عقب افتاده تراست 

صد رحمت به گرگان پلنگان کفتاران اینها که از هر حیوان درنده ای پست ترند ازین دنیایی که اینها برپا کرده اند بیزارم حالم بهم میخورد 

وای برچشمی که در چشم جنایتکاران بیفتد جهنم مجسم است .

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یکشنبه 93/5/5 :: ساعت 10:38 عصر )
»» اسراییل پاره تن آمریکا

اسراییل پاره تن آمریکاست .آمریکا نمیتواند غیر از مصالح اوعمل کند.چشم آمریکا تنها او را می بیند وصدای نکره اورا می شنود .

سازمان ملل هم که کلیدش دست آمریکاست حق وتو که ظالمانه ترین حق برای ارضای استکبار جهانی است سر جایش محکم ایستاده ملتهای دیگر دنیا چه حقی وچه حقوقی آتش بیار معرکه وخون رسان این جریان نامبارک هم که سران کشورهای به ظاهر اسلامی هستند کسانی که به نام اسلام حقوق مسلمین راپایمال کرده وسبب خوش رقصی برای دشمن بیت المال را فنا می کنند

تا خود چندی از لذات مادی برخوردار گردند کاری به رنج درد مردم مسلمان ندارند.سواد فهم خیانت فهمیدن را ندارند بی غیرتی سر تاپایشان فرا گرفته کور وکر لال هستند.

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یکشنبه 93/5/5 :: ساعت 1:37 صبح )
»» درود برمقاومت

درود خدا بر دلاور مردان زنان مقاومت .مردمی که با وحدت کلمه ایستاده وسینه هایشان را سپر گلوله های دشمن نموده وشعار آزادی سر داده

 تا رهایی کامل ازدست غاصبان جنایتکار

اینان خون. جان و مال میدهند

اما شرف وغیرت را زیر پا نمی گذارند

ایمانشان بخدا قوی ودر راه خود راسخ هستند

شک وتردیدی بخود راه نمی دهند

مجاهدت در خون گوشت آنان رسوخ نموده 

شکست ناپذیرند 

وخدا یقینا با آنهاست ومردم آزاده جهان اینان را همچون جان خود میدانندومادران وکودکان دنیا با آنان ابراز همدردی میکنند

وننگابد ونابودی همیشگی اسراییل از نقشه کره زمین حتمی خواهد بود

وچه رسوایی وننگی ازین برتر که دست جنایتکاران برای همه مردم دنیا روشد .وتیره روزی سیه دلی آنان اشکار گردید

.نفرین ها ولعنتها براسراییل آمریکا محال است که کارشان را تمام نکند انرژی های منفی تک تک آنان احاطه کرده وصدای مظلومیت شیر خواران کودکان دل کوهها را ذوب

 واین سنگدلان سران غربی عربی چه بی غیرت هستند ننگ ابد از آن آنها باد .

پایه های حکومتشان برسر شان خراب گردد بیاری خدا 

الیس الصبح بقریب                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یکشنبه 93/5/5 :: ساعت 12:0 صبح )
»» مدیریت نقش موثر

از یک خانه کوچک گرفته تا مدیریت کلان در همه عرصه های اقتصادی فرهنگی اجتماعی سیاسی ورزشی هنری و... به مدیران کار آمد فعال پیشرو وفداکار نیازمندیم مدیرانی که بتوانند از فراز وفرودها با سر بلندی عبور کنند ومنابع مادی ونیروی انسانی که در اختیار دارند درست وبجا بکار بگیرند 

اغراض گروهی وسیاسی وتعصبات متحجرانه مانع درک درست از مسایل ومشکلات پیش روی  آنان نگردد

امروزه هر نارسایی ومشکلی که پیش می آید از نا کار آمدی مدیران است مدیرانی که با تدبیر وهم اندیشی وتعهد کارایی انتخاب نشده اند مدیران سفارشی -مدیرانی که با رودربایستی بده بستانهای  ..سر کار می آیند

در جایگاه واقعی خود قرار ندارند

هیچ آموزش در رابطه با پست مهم خود ندیده اند

ازتخصص تئوری گذشته روحیه فردی آنان آمادگی لازم را ندارد

                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یکشنبه 93/5/5 :: ساعت 12:0 صبح )
   1   2      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

شعر غزه
وقیحانه ترین سخنی که شنیده
خدا حافظ ای ماه خوب خدا
قطره اشکم
این همه بی رحمی
اسراییل پاره تن آمریکا
درود برمقاومت
مدیریت نقش موثر
رمضان خونین غزه
جلوه رحمانی یا شیطانی
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 55
>> بازدید دیروز: 147
>> مجموع بازدیدها: 120023
» درباره من

قطره و دریا

» فهرست موضوعی یادداشت ها
مسلمان ایمان دارد که باید خوب زندگی کند وزیبا بمیرد . گلشن سحردارای مضامین بر ما یه اخلاقی اجتماعی وعرفا نی میبا شدقطع . کسی که برای عمرش ارزش قایل است موفق است . کسی در خانه دل من جای دارد وآن نور محبت خداست که شعاع نورش عالم . قبل از پرواز بالهایتان را امتحان کنید . غرب در حال غروب کردن است وخورشید اسلام در سراسر جهان درافق طلوع . عملکرد حکومتها ودولت هااز اثری که بعد خود بجامیگذارند معلوم میگر . ض . شهر ما خانه ی ماست هرچه مردم یک شهر با فرهنگ باشند ازنظا فت وبهد . شما باعلم وخرد به طبیعت شکو همند خدا دادی میرویدتا در پیشگاه زیب . شادی واقعی در بازارآشفته جهان وبازار خود فروشان ودستفروشان ومترف . سلام به عشق ومهر مادری که از همه عشقها بر تر وزیبا تر است . سلام به ایرانیانی که نه تنها عطر کلام مقام معظم رهبری روح جانشان . سلام بر بزرگ بانوی صبرو استقامت وایثار . سعی کن هر قدمی که بر میداری با چشمی باز وگوشی شنوا ودلی بیدار بر . ژ . زیباترین غزل توهستی .دنیا بینهایتی کوچک .توکوچکی بی نهایت هستی . دلهای بیقرار گرد ضریح نور توی رواقها آیینه حضور . دست غیبی همیشه در کار است محتسب دمبدم ببا زار است . دروغ مصلحتی بها نه ای برای دروغهای بزرگ است . در کتابهای درسی بنویسید بابا نان داد مامان جون داد . خوشبخت دولتمردی که ازمقام وبست موجود خدمات ارزشمندی را با قی بگذ . خودت رابیداکن تا سرشار ازعشق وامید و انرزی گردی . حج یک فرصت طلایی برای . چه مبارک سحری هست و چه خرم روزی وقتی از برد ه برون افتد راز . چه گلشن سحری بانسیم بهروزی هوالطیف گشت فضا غرق شور پیروزی . چه روزهای بر شور وهیجانی است روزهای آخر سال در انجمن مددکاری حضر . چقدر خدا در زندگی ماحضور دارد . چرا ؟زن نمیخواهد از خواب بیدار شود وبفهمد که کلا نیست وابزار نیس . جوانان آیینه رفتاری نسل قبل از خود هستنداین والدین ومربیان هستند . تنهاراه اعتدال بیروی از خط امامت وولایت است کسانی که با این راه . پیا مبر را در اعمال وکردار مان نشان مید ادیم برای همه انسا نها ی . برگ زرین دیگری در عصر حاضر از خود بیادگار بگذاریموایران اسلامی ر . برخی به جای قلب در سینه سنگ دارندبرخی بنده فرعون نفس خویشند . برای ظهورت دعا میکنم تورا دمبدم من صدا میکنم . با قولی که میدهی وام جدیدی برعهده میگیری . با چشمی که گنا ه میکند وگوش وزبانی که گنا ه میکند چگو نه میتوان . ای عزیز از جان بهتر مراقب باش خ برای دیگران جهنمی نکنی که بخدا س . انسانهای بزرگ بارقه ای آسمانی هستند که باید همه قدر آنان را بدان . انسان برای رهایی از وضع موجود به بوضع مطلو ب با ید با تمام وجود . انسا نهای بزرگ آرزوهای بزرگ دا رندوچه آرزویی بزرگتر از رسیدن به . الهی آتش محبت تو کنج دل است وجدایی سبب رنج دل . اگرشعر نبود هیچکس زیبایی را درک نمیکرد هر گز تو مگو که قطره در . اگر خدا ازمن بپرسدعمرت را در چه راهی صرف کردی میگویم درراه عشق ت . از پشت دیوارهای شیشه ای توهم واز حصار دیوارهای سنگی دل خود را نج . ا ییه تبلیغ خود را بر عوام فریبی گذا شتید . ا ی نمی شنا سیم وبا تمام وجوددر راه آدم شدن با پای قلب مید ویم آ . آنقدر درحباب شیشه ای تکبر وغرور خزید ه که نمی تواند قله ها ی رفی . آنچه باقی میماند آیین حیاتبخش اسلام است که براساس فطرت الهی است . آمد به جهان جزءتا کل وجودباکل وجود قطر ه چون دریا شد .
» آرشیو مطالب
بهار 1387
زمستان 1386
آذر 1387
اردیبهشت 1387
دی 1387
بهمن 1387
اسفند 1387
فروردین 1388
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
آذر 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
مرداد 90
تیر 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید
وبلاگ شخصی حامد ذوالفقاری
محمد قدرتی
دل نوشته های یک دیلامی
غزلیات محسن نصیری(هامون)
همای رحمت
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
.: شهر عشق :.
تنهایی......!!!!!!
سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس
رویابین
وب سایت روستای چشام (Chesham.ir)
عشق
آشنایی با زبان تات
مجله فرهنگی هنری
احساس ابری
دانشجو
تَرَنّم عفاف
جالب انگیزناک
هیئت حضرت زهرا(س)شرفویه
طلیعه صبح
هم نفس
سه ثانیه سکوت
جنبش هادی امت
یک لیسانس بی کار دیگه،شاید مثل شما

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب