سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدا نکندمردم دیده نشوند .فاجعه است مردمی که همه چیزشان برای پیاده کردن قوانین واجرای احکام اسلامی وجمهوری اسلامی در کفه اخلاص گذاشتند همان پابرهنه هایی که حالا می گویند فساد وفحشاء از آنان نشات می گیرد.نه هرگز چنین نیست. فساد وتباهی از بی توجهی وبی دقتی ورها کردن بعد فرهنگی به حال خود وهزاران هزار اما چراهای دیگر  شکل گرفته است

با چه زبانی بگوییم مردم دوست ندارنددروغ بشنوند وعده سرخرمن به مردم ندهید .برای مال جان ناموسشان اهمیت قایل باشید والله مردم ما بهترین مردم دنیا هستند مردم عاشق اسلام ناب محمدی هستند کجای کار این جامعه اسلامی عمل میکنند ازلحاظ این که دلمان قرص شود می پرسم

اهانت رشوه ربا توهین به شعور مردم .که اصلا دراین جامعه وجود ندارد .حق وناحق که نمی شود ضعیف نادار تر وپولدار که گردن کلفت تر نمی شود .زمینه رشد تعالی که همه گونه فراهم است تحقیر تهدید که وجود ندارد حالا هم که چشم ما مردم روشن هر غلطی آمریکا می خواهد میکند تحقیر توهین 

انگار نه انگارمان شده است به کدام آیه قران عمل می کنیم اشداء علی الکفار یا رحمائ بینهم چرا ؟قرآن را وصیت شهداء را نادیده گرفته ایم وصیت سفارش امام راحل را 

اسمش را هرچه میخواهید بگذارید نگاهی عامرانه به کوچه خیابانها بیندازید چه وضعی می بینید

ببازار بیندازید چه وضعی می بینید .

اشتباه نشود سعی نکنیم خودمان را گول بزنیم در کشورما بسیاری از انرزی ها دارد بهدر می رود از منابع طبیعی گرفته تا نیروی انسانی جوان وفعال اسمش را هرچه میخواهید بگذارید

ازمساجد گرفته تا دیگر مکانها باید نظارت حساب شده ای داشته باشد

مدتها ست نقطه توجه به پنج بعلاوه یک جلب شده آن جای خود را دارد کدام گام برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی وتوجه وبرنامه ریزی برای ارتقای نیروی کار آمد خودی انجام گرفته است 

باورکنید وقتی نخبگان المپیاد را می بینم بااین که خوشحال می شوم تاسف میخورم بخاطر این که هنوز زمینه ای برای جذب ورشد تعالی پزوهش دانش برای اینان وبعد آن فراهم نیاورد ه ایم 

وهمین را هم که با پول هزینه وتلاش جهاد گرانه این مردم بدست اورد ه ایم تا جایی که خار چشم دشمنان شده است دارد به کجا می رود

وده سال الله اعلم  ماهمه چیز داریم بایدتواناییمان را تقویت کنیم

ومقاومت کنیم با چنگ ودندان برای حفظ آن چه کسی هزینه هایی را که انجام داده ایم جبران می کندمگر ساختیم که ویران کنیم 

نکته آ خر اگر هم اکنون تسلیم زور گویی ها شدیم هرگز قد علم نخواهیم کرد 

عقب گرد ما وتلاش دشمنان ما از جهات مختلف علمی فاصله ای عمیق بوجود می آورد 

شاید جبران ناپذیر باشد میل وگرایش نسل نوبه دانش .پزوهش و تلاش  بی میل میکند خدایا خودت یاریمان فرما

                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 94/5/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فقر عامل فساد وبزهکاری نیست.آنچه عانل فساد در جامعه شده است .بیماری اخلاقی وروابط نا مشروع ورفتار پر خطر است که عامل اصلی آن غفلت ولذت گرایی به سبک غربی است .از اتفاق اشاعه دهندن این سبک از زندگی فقرا ء نیستند بلکه بچه پولدارها هستند .نده بیش از بیست سال است با اقشار فقیر ونیازمند از نزدیک آشنا هستم این گروه از مردم نجیب ترین ها هستند مردمی کم توقع مردمی معتقد پایبند به موازین اخلاقی تنها مشکلشان ناداری مالی است مردنی که ناسپاسی نمی کنند در این گروه از مردم نجیب مادر با تمام وجود فدا کاری میکند تا بتواند عزتمندانه هزینه زندگی فرزندانش را بدست آورد مادران صبور که اغلب بیمارند یا آسیب دیده ونا کا آمد شد ه اند .نظام خانواده با پایداری زن برقرار است وگروهی دیگری هستند که مواد مخدر واعتیاد خانمانشان را برباد داده است .مرد معتاد اما زن سنگینی بار زندگی را بر دوش گرفته است در اقشار متول از هم پاشیدگی لذت گرایی بی بندوباری بیشتری وجود دارد .بالا رفتن توقعات در زمینه انتخاب همسر وغیره وگرایش به تجرد گرایی بیشر به چشم می خورد .عامل اصلی فساد اجتماعی وریشه آن در غفات است غافلانی که دنیا گرایی را خط ومشی خود قرار داده اند

در این نگاه یااندیشه انسان خود را محور همه چیز قرار داده وبه خواسته ها وامیال خود بیشتر از هر چیز دیگر بهاء می دهد

. برای رسیدن به خواسته های خود پاروی انسانیت واخلاق می گذارد حرص وآز وجود او را تسخیر کرد ه است .

گمان می کند آزاد است وزندگی خوشی دارد وگاهی خوش هم می گذراند

ولی خوب نمی گذراند با خوبی فاصله دارد

.انسان غافل میداند فعل وعمل وگفتارش درست نیست

از عمد برای  ارضای دلش وهوای نفسش فعلی را انجام می دهد

که بفساد وتباهی او را سوق می دهد

واین است درد مردم ما امروز 

   وخدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند .

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/5/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر انسان رازی دارد که خودش هم گاهی برآن واقف نیست. گاهی این راز در زمان حیات اومستور می ماند واز بعد از مرگش برملا می گردد 

این راز چیزی نیست مگر نیت قلبی درونی او آنچیزی که از درون است .آن رابطه ای که با خدای خویش دارد وآن خواسته قلبی که دارد ونمی تواند بر زبان بیاورد ونمی آورد بخاطر همین هست که بسیاری از انسانهای والا وبزرگان مشاهیر بعد از مرگشان بیشتر مطرح می گردند کسانیکه در دوره حیاتشان ناشناخته وغریب بود ه اند .

اما خدا کند ما آنچیزی که هستیم آن رازی که بین ماباخالق هستی هست. مرضی رضای خالق باشد .نه دستا ویز شیطان رانده شده از درگاه الهی .

                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/5/3 ] [ 8:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جناب رییس جمهور همه چیز دست خداست  باور کنید .با این همه معارف الهی وداستانهایی که در قرآن است با زهم داریم اشتباه می کنیم خدای جهان قادر توانایی است که نه تنها شاهد وناظر بلکه عمل کنند واقعی اوست حرفش وفعلش یکی است قدرتهای جهانی لولوی دیگ به سری بیشتر نیستند

اینان نه ناخدای کشتی نجات بشر هستند نه کد خدای جهان از این ها بزرگتر هم بوده اند که نابود شده اند هم قدرتشان هم زورشان هم ثروتشان چندین برابراین ها بوده است

. جناب رییس جمهور محترم سیل دیروز در تهران از کجا آمد?  چرا؟کمبود آب با آن جبران نشد .وقتی خشکسالی است. کدخدای پوشالی چه می تواند بکند جز رجز خوانی .اگر مدیریت در تمام بخشها براساس توحید ونگرش واقعی دین باشد

مردم هم همکاری بکنند وصداقت راستگویی در مدیران ببینند

رانت خواری واختلاص نباشد تحریم کاری از پیش نخواهد برد

مشکل از داخل بیشتر از خارج است

تا فرهنگ دینی مردم وسیاست گذاری ها سالم کار آمد نشود

میلیون ها دلار هم باشد کاری از پیش نمی رود بیایید خدا محورباشیم بت غرب را امام عزیزسی سال پیش شکست اجازه ندهید کلوا شود ودوباره روز از نو وزوزی از نوشویم

.جناب رییس جمهور بخدا خوب ملتی وشایسته رهبری داریم مردم هر گز گلایه نکردند جوان دادند شهید وجانباز دادند خانه,هایشان ویران شد داروودرمانشان وامکانات اولیه در زمان جنگ نداشتند اما می گفتند اسلام قرآن

تنها در گوشه ای از زمین است

که دولت ومردم واقعا دلشان برای پیاده کردن اسلام ناب می تپد

  کمک کنید آرزوی حضرت امام شهیدان ومردم نجیب برآورده شود

باور کنید کدخدا هیچ کاره عالم است

خدا قرآن وحجت خدا وهمت ملت ایران راهگشای  تمام مشکلات است.

راهی ودورنمایی که ما داریم

می تواند راهگشای همه ملتهای در بند ظلم وستم عالم باشد.

                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/4/29 ] [ 5:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مسلمان واقعی کسی است که تعدی وتجاوز به حقوق دیگران نمی کند از اعضای خانواده گرفته تا محله وشهر کشور وملتهای دیگر حتی اگر همسایگانش کافر باشند .

مسلمان وتقعی کسی است که تنها به عبدات دلخوش نمی کند عبادت اوعملی قالب ورفتاری هم هست .مسلمان واقعی دروغ نمی گوید از ربا ورانت تزویر نیرنگ تبعیض بی عدالتی بی تدبیری بیزار است .مسلمان واقعی تنبل ومفت خور. کسل وفشل نیست 

اهل خدمت است .یار ویاور مظلوم وضعیف است از دست وزبان کردارش کسی را نمی آ زارد .مسلمان واقعی زیر بار ظلم نمی رود .در مقابل زیاده خواهی وزور گویی می ایستد .مسلمان واقعی اخلاق فردی جمعی سیاسی علمی نیکو ورفتارش حسن است .در هر پست ومقامی که باشد همه هدفش پول نیست مسلمان واقعی تلاشگر است برای دنیایش وهر کار که می کند جنبه خیر وعافیت وآخرت خویش را در نظر دارد انفاق میکند بی منت ایثار می کند بدون چشمداشت مسلمان واقعی آباد گر دنیا است دنیایی که روح معنویت در آن دمیده شده است هر کار که میمند با نام خدا وبرای رضای اوست .

مسلمان واقعی بهترین خوراک وبهترین لباس وبهترین زندگی را دارد 

پاکیزه خور وپاکیزه پوش است مراقب خود است با همه سلام علیک دارد اما همنشین اوانسانهای نیکو وشالح هستند از عیاشی اسراف تبذیر بیزار است مسلمان واقعی خیانت در امانت وخیانت به جان ومال کسی نمی کند 

مسلمان واقعی در عین این که برای رفاه خویش تلاش می کند بفکر دیگران وهمنوعان خود هست  در کار آفریی  رفع گرفتاری هموطنان خود کوشا است مسلمان واقعی پایبند به مکتب ومذهب خود است .نظافت ونزاکت ونظم در امر دارد مسلمان واقعی هم خود را شناخته هم انسان را هم هستی وخالق خویش را براساس شناخت ومعرفت برنامه های زندگیش را نتظیم می کند .مسلمان واقعی کیس وزیرک است دشمن شناس است 

نه تنها قرآن تلاوت می کند بلکه به آن عمل می کند .مسلمان واقعی خلیف خدا بر زمین است وجدانش بیدار وحساس است انتظار فرج را نه تنها در دعا بلکه امادگی ذهنی فکری وعملی خودش میداتد حرف نمی زند عمل می کند 

مسلمان واقعی همسشه شادمان است وپیش سلام هر کس اورا می بیند نشاط معنوی پیدا می کند مسلمان واقعی گوشه گیر ومنزی سر در لاک خود ندارد در تمام عرصه های اجتماعی فعال است وگوشه کاری را می گیرد دانش وعلم را می طلبد خستگی در او راه ندارد سر تا پا شوق است از مالش ووقت جانش دریغ نمی ورزد فکر اصلاح خود وجامعه است .

بهانه گیری نمی کند کار می کند تا نقاط ضعف را برطرف نماید 

مسلمان واقعی یک جهان است وبس .

عاشقان روزه گیران نیکوکاران عیدتان مبارکباد 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

سال1394  عید فطر


[ شنبه 94/4/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خود آتش زدگان را باید به چند دسته تقسیم کرد . در هر عصری این افراد وگروه ها وجود دارند 

در عصر حاضر از شیطان بزرگ گرفته وصهیونیزم بین الملل وگروههای زیر مجموعه این ها سلفی داعشی وتکفیری وهر جنایتکار دیگری که روی زمین خدا فساد می کنند

مردم وملتها را با آتش خشونت انتقامجویی کینه ورزی به کام مرگ می فرستند

جوخه های اتششان آسمان دنیا را تیره وتار کرده است

اینان در پی چه چیزی هستند می خواهند به کجا برسند

دایم در افکار ویرانگری که خود پدید اور د ه اند میسوزند

طعم حیات وفرصت کوتاه عمر را با قتل عام جنایت مزه مزه می کنند

خودشان هم امنیت وآرامش ندارند خوی وحشیگری آرامشان نمی گذارد 

اینان مغرورشدگان تیره روزند از این بدتر در عالم وجود ندارد 

دسته ای هم که با آتش درون خود می سوزند ونابود می شوند کسانی هستند که از مواد مخدر استفاده می کنند وکسانی که حمل ونقل می کنند ومی فروشند اینان دست کمی از جنایکاران ندارند .

دسته بعد کسانی هستند که وطن فروشان بی دین که عزت واقتدار آیین خود را با دشمنان از خدا بی خبر معامله می کنند 

خود فروختگان وخودباختگانی که تنها به حال می نگرند

نه سرانجام اینان ننگ ابدی وآتش جاودانه را بر خود میخرند 

دسته دیگر کسانی که در جامعه به فساد اخلاقی اقتصادی فرهنگی واجتماعی دامن می زنند آتشی که می افرزند اول دامنگیر خودشان می گردد.

             بار خدایا همه ما را از آتش چنین افرادی در امان بدار 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ جمعه 94/4/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کسانی که روزه خواری در شارع عام کردند بخود ضرر زدند حریم خدا را شکستند  .کسانی که لای قرآن را با زنکردند خود را از فیض بزرگ محروم کردند کسانی که دروغ گفتند عمر خود را باختند کسانی که آبرو وعرض مسلمانی را بردند به خود ظلم کرد ه اند کسانی بد دهنی فحاشی کردند خود را آلوده به زشتی ها کردند .کسانی که کم فروشی اهتکار اختلاص کردند خود را به آتش جهنم نزدیک کردند .وزنانی که با بد حجابی قدم به جامعه گذاشتند نفرین زمین وآسمان را برای خود خواستند .نامه عمل خود را تیره نمدند .زشتی عمل های هیچ کدام ضرری به اسلام قرآن وامام معصوم نزد این ها بخود ضرر زدند عمر کوتاه نکبت گرفتاری را برای خود خواستند 

تیره روزی وغرق در معاصی وگناهان را وزر ووبال خود کردند  اینان نه از حرمت شکنیهایشان چیزی نصیبشان شد نه کارهایی که با انجام دادن آن لذت وفیض نصیبشان نمود 

سراب دنیا را به چشمه گوارای بندگی ترجیح دادند .

وچه بد معامله گری بودند عمر دادند وگناه خریدند 

اگر در خانه کی هست یک حرف بس است 

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/4/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عید سعید فطر بر بندگان خدا مبار کباد  برکسانی که گرما ی تابستان مقاومتشان را درهم نشکست .مشاغل وکار سخت مانع عبودیت وبندگی آنان نشد .عید سعید فطر برکسانی مبار کباد که خود را از غل وزنجیرهوای نفس آزاذ کردند وحاضر نشدند در مقابل خالق خویش کج دهنی کنند .اینان حتی اگر عذر شرعی داشتند وبیماری در شارع عام امساک کردند وبه عمد روزه خواری نکردند حرمت این ماه عظیم را گرامی داشتند .به نماز عبادات وتلاوت قرآن شب زنده داری پرداختند .به همنوعان خود خدمت رسانی کردند زندانیان غیر عمد را از زندان نجات دادند آبروی کسی را با امضائ ومال وهمکاری خود خریدند کینه ها را ازدل شستند با رذایل اخلاقی خدا حافظی کردند .

برای فرج امام زمان دعا کردند .برای رفع گرفتاری مسلمانان ونجات مردم یمن وآ زادی قدس شریف وبرای سلامتی رهبرحکیم فرزانه  واقتدار ایران اسلامی دعا کردند عید سعید فطر براحسان کنند گان مبارکباد کسانی که اطعام واکرام کردند.

وفیض افطاری دادن را نصیب خود نمودند. عید سعید فطر اوج شکوفایی فطرت انسان ونقطه کمال وحسن رفتار بندگان خدا ست کسانی که به نیت وعمل با اخلاص سر برسجده بندگی نهادند واشک شوق از دیدگانشان جاری گردید .

واینک یک روز دیگر باقی است ایکاش اگر کسانی هنوز به عبودیت تسلیم در برابرخالق هستی نرسیده اند وعقب ماند ه اند همین امشب ویک روز باقی مانده را غنیمت بشمارند به خیل گسترده بندگان مخلص بپیوندند وافسار زندگیشان از دست شیطان نفس بکشند خود را نجات بدهند از امیال نفسانی وطعم آزادی واقعی را به چشند 

                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ جمعه 94/4/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 5
بازدید دیروز: 741
کل بازدیدها: 258185