سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 همه ما بنوعی امانت دار نسل آینده این سر زمین هستیم نسلی که چشم باز میکند تا بزرگ شود ومسولیت بعهده بگیرد ما سرنوشت ان نسل را با عملکردمان مشخص می کنیم بسیاری از ما تنها فکر خودمان هستیم یک جوری روزگارمان را سپری کنیم گمان می کنیم که هرچه هست وداریم میراث پدرمان است که بدستمان رسیده بنابر این هیچوقت به فکر ذخایر ومنابع طبیعی ونگهداری وحراست ودرست استفاده کردن از آن نمی افتیم واین نهایت ظلمی است که هم بخود وهم به آیندگمانمان می کنیم وچقدر جای تاسف هست گاهی خاک سرزمینمان را وسنگ کوهها را غارت می کنیم منابع آب نه تنها آلوده بلکه برای خود خواهی یمان تبدیل به خشکی می کنیم مراتع را به ویلا تبدیل می کنیم هیچ ضابطه قانونمندی را نمی پذیریم در حالی که داریم تیشه بریشه نسل آینده خود می زنیم انقدر خود خواه هستیم که همه چیز را با پول ودلار معاوضه می کنیم راستی آیندگان در باره ما چه خواهند گفت  خودمان که کم همت هستیم متولیان فرهنگی این سر زمین چه می کنند.

هم مردم هم دولت همه مسول هستند 

فرزندان این سرزمین باید ازجان وقت خود درحفظ وحراست مایه بگذارند 

اهمیت بدهند بیدرد وبی تفاوت نباشند فرزند خلف نیاکان خویش باشند 

این سر زمین حق به گردن ما دارد باید حقش را خوب ادا کنیم

نه این که از منابعش استفاده کنیم ورهایش سازیم 

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/9/7 ] [ 12:55 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم ما حرام وحلال خدا را نمی شناسند اصلابه آن فکر نمی کنند گاهی شده فردنماز هم بخواند وبرخی از شعایر دینی را انجام بدهد ولی درحلال وحرام دچار اشتباه بشود

برخی هم که تا حدی می شناسند بر سر آن کلاه شرعی می گذارند

تا خیالشان راحت بشود 

بسیاری مارک مسلمانی برپیشانی دارند وقتی پای عملکه پیش می آید

می بینیم چندان فرقی باکسی که ظاهرش اسلامی نیست ندارد

بسیاری تا جایی که برایشان منعت دارد با دین هستند وقتی نفعی برایشان نداشت

خودشان را کنار می کشند دینشان قابل خریدوفروش است معامله گر هستند

در بازار مکاره دنیا ولی وامام حقشان را با یک سبد گندم وکیسه طلا واشرفی می فروشند

خنجرشان تا دسته در گلوی او فرو می برند

آدم ها را نمیشود شناخت مردم بیدار باشند وگول ظواهر هیچ کس را نخورند تنها ملاک مسلمانی عمل است وبقول قرآن کریم تقواست  تقوا یعنی اینکه تشنه باشی ولی جرعه ای از حرام ننوشی 

کسی که حرام حلال را قبول داشته باشد زندگیش از نظم خاصی بر خوردار است 

خیر وبرکت در زندگیش موج می زند عاقبت بخیر است 

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 94/9/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از خودم طلبکارم یا بخودم بدهکارم فرقی نمی کند بهر حال اولین حقی که بگردن دارم این است که حق خودم در نظام حیات را نمی شناسم نه حق روحم ونه بدنم  بخاطر همین بخودم ظلم می کنم وآسیب می رسانم بسیاری از گرفتاری وبیماریها بخاطر همین به سراغ من می آیند راستش نمی دانم با خودم چگونه رفتار کنم وقتی تک تک ما خوب بیندیشیم متوجه می شویم که مقصر بسیاری از ناراحتی ها خودمان هستیم چند نکته قابل توجه  در مورد خودمان وموارد مشابه با دیگران اکثر ما دچار عارضه پادرد وکمر درد هستیم بیماری قند اضافه وزن داریم اکثر ما عینکی هستیم چرا؟ بدکتر هم مراجعه می کنیم دارو هم مصرف می کنیم ولی متوجه نیستیم که با ورزش کردن منظم وکنترل به جا درجهت مصرف خوارکیها می توانستیم بیماری مانع ورود بیماری به بدنمان بشویم 

بیماریهای اخلاقی ورفتاری وذهنی هم همین طور کنترل ودقت در دریافت ها اما چنین نکردیم 

اما من از خودم طلبکارم این از آن جهت است که می توانستم بهتر از اینی باشم که هستم وچرا ؟کوتاهی .بی توجهی مگر فرصت عمر من چقدر است چرا؟باید کاری را بفردا موکول کنم امروز این کار را انجام بدهم در حق خودم ودیگران چرا؟برای وقتم ارزش قایل نیستم مگر فردایی وجود دارد.چرا؟ خودخودم را گول می زنم .برای همین بخودم بدهکارم شاید تا آخر عمر هم نتوانم این دین را ادا کنم 

نکته قابل توجه تمتم نوشته های این وبلاگ

اثر صدیقه اژه ای متخلص به شیدای اصفهانی است 

با ذکر نام صاحب اثر بلامانع است  

                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

                                          

ای 


[ دوشنبه 94/9/2 ] [ 8:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

لطفا سوئ استفاده ازنام ومقام پست را ممنوع کنید .خودتان رادر برابر قانون بادیگر مردم  یکسان بدانید خون شما رنگین تر از دیگران نیست .

حق خدا ومردم را مراعات کنید یادتان باشد دوربین های مخفی خدا یک آن از شما چشم برنمیدارند

یادتان باشد در زمینی که راه می روید هوایی که نفس می کشید از هر امکانات مادی که استفاده می کنید مال خداست

.یادتان باشد شما هیچ قدرتی نیستید دربرابر پروردگار عالم 

یادتان باشد باهر گقتار ورفتارباید پاسخگوی آن باشید

پاسخگوبه خدا .به مردم .وجدانتان 

چند سال از عمرتان گذشته است

چندین بهار را پشت سر نهاده اید 

پشت سرتان را نگاه کنید نگاه برفتار گفتار کردارتان 

کارنامه عملتان را نگاه کنید

چند نقطه تاریک در آن هست 

کارنامه نامه عمل کوتاه مدت شماست

مدیریت چه کسی را در زندگیتان پذیرفته اید 

خدا یا شیطان وغیره ...

شماشاگردچه معلم واستادی هستید

 شاگرد پیامبر ص انبیائ الهی یا شیاطین جنی وانسی

اصلا شما کیستید ؟برای چه اینجا در این عالم هستید

به گذشته خود نگاه کن پدرومادر وخویشانت 

آلان پدر ومادر جد پدری ومادریت کجا هستند 

چرا ؟ بودند وچه شد که نیستند چرا ؟گذاشتی این عالم را ترک کنند

حالا چه می کنند؟ 

اگر باور داری خدا ورسول وانیای الهی را وفهمیده ای

که دنیا حساب وکتاب وصاحب دارد

وتوهم صاحب داری وبیهوده خلق نشدهای 

حواست باشد که سوئ استفاده نکنی 

                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/8/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

کوچکترین ستاره دریا کمی بخواب     آتش گرفت دامن صحرا کمی بخواب 

دیگربس استبرسرنی آنچه دیده ای   لختی ببند پلک تماشا کمی بخواب

برنی سه ساله بقض توراجار میزند    ای راز ورمز سوره طاها کمی بخواب

تو کودکانه حس مرا داغ می زنی       آتش مزن به سینه گلهاکمی بخواب 

بی تازیانه زخم مرا تازه میکنی             آه ای بلور گریه زهرا کمی بخواب

 

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/8/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

              زن ومرد هر دو مسول هستند .نه تنها زن مقصر است ونتها مرد وقتی در جامعه ای مردان دنبال زیاده خواهی وزنان دنبال خود نمایی می روند با این ورودیها خروجی بدست می آید که نامش فساد فرهنگی اخلاقی اجتماعی می شود .در جامعه ای که مرد برای بدست آوردن پول دست به هر کار نامشروعی میزند ورزق آلودهای را بخانه می برد خروجیش این می شود که حیا وغیرت نجابت ازاین خانه می رود دروغ وپنهان کاری فریب در این خانه رواج پیدا می کند نماز عبادت توجه به اخلاق از یاد ها می رود .چشم .دل گوش ها آلوده می شود .عاقبت چنین جامعه ای بخیر نخواهد بود نسل این جانعه دچار گرفتاری می شود وحال شما برای داشتن حجاب روشهایی را بکار ببرید که جواب نخواهد داد وقتی ریشه کار خراب است از کسی کاری ساخته نیست تنها به بانوان گفتن نتیجه ای نخواهد داد حجاب واخلاق سبک زندگی باید از ریشه درست بشود مردان مقصرند بخاطراین که تقوای چشم ندارند دست دلشان بادیدن عروسکهای خیابانی می لرزد وروی خودشان کار نکردهاند که اراده کنند وروش بی اعتنایی به این بانوان را درپیش بگیرند بسیاری را می شناسم که می گویند همسرشان آنها را مجبور می کند که بد حجاب به کوچه وخیابان بیایند همین چند وقت پیش خانم چهل سالهای که پوشش خوبی داشت گفت همسرم گفته بین من وحجابت یکی را انتخاب کن ومن برای حفظ خانواده خواسته همسرم را ترجیح دادم وزنان مقصرند چون قدر ومنزلت خود را نشناخته اند ونمیدانند که چه ظلمی در حق خود وتربیت فرزندان خودمی کنند .نمیدانند که با بی بند وباری دارند حق الله را زیر پا می گذارند هرگاه که سخن از بدحجابی به میان می آید بلافاصله شتیده می شود بروید جلوی دزد ها را بگیرید اختلاس رانت خاری را جلوی دروغگویی رابگیرید و...ومطلب دیگر برخی از مردم گوش وچشمشان پیغمبر وپیشوایشان ماهواره شده است با ساده اندیشی بدون تردید وشبهه از فیلمهای مبتذل تقلید می کنند همین مردمی که سر ساده ترین مفاهیم حیات وزندگی خود مانده وبفکر دانایی وخرد خودنیستند

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/8/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

لطفا بلند گوی مسخره کنند گان نباشید  وتقلید وپیروی از مخره کنندگان داخلی وایادی خارجی نباشید 

دمبدم مسخره کنندگان ندهید .مسخره کنندگان نه تنها سبب شادی مردم واطرافیان نمی شوند

بلکه سبب کدورت ونفاق ودلگیری می شوند

اینان نمیدانند که دارند بازبان فرهنگ ومرام شخصیت دیگران بازی می کنند 

مسخره کنند آدم بیمار وجاهلی است که میخواهد

خودش را با اینگونه کارها در چشم ونظر مردم بیاورد 

در اقشار مختلف به خصوص از زمانی که شبکه های اجتماعی رونق پیدا کرده است

این موضوع داغتر به نظر می رسد انواع ترفند ها بکار گرفته شده

تا کرد .لر .اصفهانی. رشتی و....غیره را بباد استهزائ بگیرند

وگویش های زیبا وشیرین را به مضحکه وابتذال بکشانند

واین موضوع در کشور ما رواج دارد در کشورهای دیگر لهجه ها وکویش ها محترم به حساب می آیند 

اقوام ملل بسیاری هستنداآداب مختلف که بسیاری از آداب رفتار وباورشان نه عقلی هست نه انسانی ومنطقی

ولی هیچ کس وخودشان بخصوص سبب نمی شوند

که  زبان رفتار خود را زیر سوال ببرند 

و به آن بخندند 

اما یک پیشنهاد به رسانه های ملی  همانگونه که اخبر رسانی می کنید 

در رابطه با احترام به گویش ها وآداب مردم ایران زمین ظرف چند دقیقه کارشنا بیاید

 مردم بی خبر را آگاه نماید

تااین صفت ورفتار زشت برای همه توجیح شود 

ویک سخن به کسانی که دانسته ونداسته بلند گوی دشمنان هویت ملی ومذهبی این سر زمین هستند 

باید گفت لطفا خودتان را مسخره وملعبه دست بیگانه پرستان نکنید 

این هنر نیست رذالت وپستی است 

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/8/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

   

 دنیا دوستی عیب نیست .دنیا پرستی عیب وقابل مذمت است

.دنیادوستان دنیارا زیبا می بینند

.وزندگی شایسته در آن را حق خود می دانند

.از دنیا بهترین دست آورد را کسب می کنند

صداقت وراستی را پیشه خود می سازند

از همه داده های الهی بخوبی وبجا استفاده می کنند

دنیا هم باآنها روراست عمل می کند

دنیا دوستان پراز انرزی تلاش وکوشش در ابعاد گوناگون هستند

ترک دنیا به مذاقشان خوش نمی آید

.با خدا مردم طبیعت وخودشان بهترین رفتار را دارند

دلهایشان خالی ازبغض حسد زیاده خواهی انتقام دشمنی خود خواهی است

از همه پلیدی ها بیزارند از دورویی نفاق شکاف گریزانند

.زندگی انسانی خوبی را سپری می کنند

امادنیا پرستان همه ی هم وغمشان از بین بردن کسانی است که گمان می کنند

مانع رسیدن آنها به زیاده خواهی است

.آتش پلیدی های عالم ازگور دنیا پرستان برمی خیزد

آنان که می خواهند تفوق وخود برتربینی حتی با زور سرنیزه وظلم ستم برمردم باشند

 دنیا جلوه ای از شکوه افرینش است

معبد پارسایان موحدان نیکان است دنیاتجارتخانه ای بزرگ است

که در آن کار می کنی معرفت کسب می کنی

دنیا پرستان همه جای عالم هستند

آنها که سرمایه عمرشان را سوزاندند

تامقام مال را بدست آورند

غافل از این که همه داشته هایشان را مرگ از چنگشان می رباید

ودست خالی زار ونزار درحالی دنیارا ترک می کنند

که جز پشیمانی از عملکردشان نصیبشان نشده است 

                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/8/19 ] [ 6:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 246
بازدید دیروز: 346
کل بازدیدها: 312383