سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت ویکتوریا
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت ویکتوریا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

  می خواهید مرا بی سواد .نادان بی تدبیر بنامید به من بگویید به جهنم بروم 

  اینها را در گوشه دل گذاشته ام مهم نیست .

  آنچه که مهم است غیرت دینی اقتدار وعزت نظام مقدس اسلامی وآرمانهای بلند امام             راحل ومقام معظم رهبری است دردنیا رهبری به مانند اونخواهید یافت

  بارگرانی که شهداء بردوش تک .تک ما گذاشتند بسیار مهم است . 

  دلواپس هستم از رشته هایی که بافداکاری یک ملت بزرگ تنیده شد .

  در راهش عالمان نخبگان فرماندهان بزرگ .حکیمان ودانشمندان مطهری ها وبهشتی ها           همت  وجهان آرا ها احمدی روشن ها دادیم

 .چه خانواده هاکه از هستی ساقط شدند در آتش جنایات آمریکا واسراییل دول زیاده خواه  سوختند

  تا اسقلال وآ زادی را برایمان به ارمغان اوردند.

  نگرانیم از این که داریم تهدید وتحقیر می شویم مابه حرمت کلام رهبر عزیزمان استخوان درگلوداریم ودعا می کنیم

که شما اجازه ندهید سرنوشت نظام وملت بزرگ ایران به دست جنایکاران تاریخ گره بخورد روح شرف واسقلال ملت ایران را حفظ کنید

  بنا بود شادی درخانه وسفره های مابیاورید الوعده وفا بهترین ارمغان وشادی این که تن بزیر بار زور گویی ها ندهید دل ما خون است ما از ظالمان عالم بیزارینم

  گوش بفرمان رهبریم 

  من بانوی مسلمانم             پیرو راه دین و  قرآنم 

   ایرانیم ز.نسل دلیرانم       تاپای جان گوش بفرمانم

   آزاده ترین بانوی جهانم      من با بصیرت وحجاب خود

      خوار در چشم دشمنان قرآنم   

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/3/4 ] [ 4:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

      یادتان باشد که دشمن دوست نیست .


[ دوشنبه 94/3/4 ] [ 4:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 چراغ خانه ی دلهاست عباس    صفا بخش دل وجانهاست عباس

 ز .غیرت یکه و در استقامت       یگانه دور ر بی همتاست عباس

 شجاعت دارد و در پایداری .      مثال. حضرت زهراست س عباس

بعالم هیچکس ماننداونیست      جهان یک قطره ودریاست..عباس

برادر هم انیس ویاور و دوست    میان صحنه ی غمهاست  عباس

چه میگویی توشیدااز کسیکه     صفابخش دل وجانهاست  عباس 

علمداری بصیر وبا وقار است      امید مردم ........دنیاست  عباس 

زفرق سر دودست وصورت او     چه گویم شافع عقباست عباس

          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                              

 


[ یکشنبه 94/3/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چگونه می توانم ادعاکنم .که چه کارهاانجام دادم آ نچه نصیبم شده است از فیض باریتعالی است

وای برمن اگر منی . ببینم  من که چیزی نیستم اگر روح ازتنم برود اندک مدتی به مشتی از خاک تبدیل می شوم

که باد می تواند ذرات ریز مرابا خودببرد به دامنه هایابیابان ها من چیزی نیستم

اگردارم سخن می گویم از برکت فیض الهی است . من چیزی نیستم .وقتی روح ازتنم خارج بشود تمام پیوند های من باجهان فانی مادی قطع می شود

داشته هایی که برایش جان کندم می گذارم ومی روم .

من چیزی نیستم اگربه اندازه کره زمین طلا وثروت داشته باشم ذره ای ازآن رابا خود نمی توانم ببرم

 وقتی جان ازتنم بروداگر تمام مردم وفامیل برایم اشک بریزند وگل بیاورن

وبرسر گورم ماهها بمانند برمن هیچ تاثیری نخواهد بخشید

اگر بخانه ام بیایند وبه اطاق کارم یا درخانه ام کنار میز ناهارم ساعتها بنشینند بحال من هیچ تاثیری نخواهد داشت 

من هرچه هستم وانجام میدهم ومی گویم ومی نگارم ومی اندیشم همه از فیض باریتعالی است

نبودم بوجودم آورد پدر ومادر مهربانم داد .چشم .گوش .عقل وزبانم داد قدرت اندیشدن به من عطا کرد پیامبر وکتابم داد مهرش را بدلم انداخت .قدرت تکلم به من عطا کرد.

من هیچ چیز ازخود ندارم همه چیز ازاوست .

برای چه ازنداشته ها وندادها غصه واندوه برخود هموار کنم .

چقدر شکر داده هارا بجای آورده ام 

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 94/3/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

استکبار جهانی مردم دنیارا گوسفند حساب میکند

دندان تیزکرده تایکجاآنهاراببلعد .

سخنی که میخواهم فریاد بزنم وبه همه عالم بگویم

ماایرانیان گوسفندنیستیم 

اجازه نمیدهیم دندان طمعکارجباران درتن مافرورود.چه خوابها که برای ایران دیده اند همه برسراستکبارفریاد بکشید

ضمن خسته نباشید به مذاکره کنندگان .شما کوله بار دین این مردم را بردوش دارید به پاس مبارزات سی ساله به مقام دست یافتهاید شما برسر نان ونمک این مردم با همت نشسته اید هیبت هیمنه فرعون زمان شما را نگیرد .موسی صفت بایاری خدا دل ببندید شما وارث خون شهیدانی هستید که به حق خواهی از طرف این ملت به مذتکرات قدم نهاده اید باخدا باشید یاری می شوید 

قدرت فراعنه پوشالی اگر قلبتان را محکم وکلامتان را از برای احییای حق برزبان آورید باور کنید آنکه در هم فرو می ریزد کاخ پوشالی فراعنه ونمرودیان است ایمانتان را قوی کنید ابراهیم ع با اتش نمرود نسوخت بلکه گلستان شد برایش شم روی حق بایستید تا پای جانتان شهداء منتظر عملکرد ما هستند وخدا ناظر ماست .از هیچ کس پوشیده نسیت امریکا میخواهد اندیشه اسلام خواهی ایرانیان وملتهای دیگر را بخشکاند نگذارید کوچکتری امتیاز نابجا به پنچ بعلاوه یک خیانت به این نظام وملت بزرگ ایران است هواستان باشد 

موفق باشید در امربه کرسی نشاندن حق مردم ایران زمین

                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/2/30 ] [ 11:4 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زیر این لباس زیبا چه اژ ده هایی پنهان است یا چه گرگ درنده ای یا چه اختاپوسی هفت سر 

آدمها را از لباس ظاهرشان نمیشود شناخت یااز شکل به ظاهر موجهشان .همه انسانها یک لباس اولیه دارند بنام پوست شکل وهیکل منظور من زیر این لباس بود 

راستی تاکنون تصور کرده اید که اگراین پوست رابکنند یا ازآن بیرون بیاییم

چه هیبت ترسناکی پیدا می کنیم .دیگر هیچکس نمی تواند تحملمان کند .

کدام عاشق است که معشوقی چنین را دوست بدارد .

لباس دوم همی دست دوخت های بشری است که انتخاب می کنیم

باآن دراجتماع حاضر می شویم .مورد توجه قرار می گیریم 

اما لباس سومی هم هست .که مکمل این ها است

اگر کسی بتن نداشته باشد آنوقت از گرگ هم درنده ترمیشود 

هر زمان گرگهایی آدم نما ی مخصوص بخود دارد

گرگ عصر ما استکبار جهانی است .هرچند آن دولباس را بتن داشته باشد فاقد لباسی است که مکمل آدمیت است .

اگر باور نداری تحقیق کن باور کن ویرانی دنیا ودرنده خویی ها از استکبار سر چشمه می گیرد

                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 94/2/30 ] [ 10:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مبادا که خوبان غریب بمانند. وقتی تاریخ را مطالعه می کنی .وقتی سرگذشت بزرگان مشاهیر را بررسی می کنی از همه شفاف ترزندگی امامان معصوم ع وانبیایی الهی را 

می بینی همه اتفاقات ورنجهایی که برآنان وارد شده است به خاطر غربت .به خاطر کم همتی به خاطر کم بصیرتی مردم زمان بوده است .

در عصر حاضر خردمندان وحق باوران باید همت خود را مضاعف وحدت کلمه استحکام وپشتیبانی خود در راه روشن تداوم بخشند .توجه به عصر وزمان خود داشته باشند عصری که زور وستم با همه توان در عرصه حضور دارد  وهر روز فاجعه وجنایت عجیبی می آفریند .

بیداری دینداری مسولیت پذیری کار نیکان است مبادا که مکر های معاویه زمان کاربردی شود 

خوبان نیکان بیدار عصر مبارزه حق وباطل است مگذارید باطل مسلط شود .که امام حسین ع را به مسلخ شهادت ببرند نگذارید علی را دست بسته به مسجد ببرند نگذارید اسارت زینب دوباره تکرار شود .امروز معاویه ها مسلح ترند .همه بدان عالم با هم متحدشده اند شما خوبان عالم کجایید/ بیایید صور بیداری را بدمید. امروز مهمترین وظیفه انسانی شناختن حق از باطل است .دامهای فریب بسیارند هزارا هزار راه در پیش روی تک تک ماست بدون شناخت وبصیرت امکان گمراه شدن بسیار است 

نگذارید نیکیها وخوبیها وخردمندان بصیر غریب بمانند 

که دشمن در کمین است بیدار باشید بیدار باشید

                                                  مدیر وباگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/2/29 ] [ 6:28 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چهل ساله ها کشته ای هستید.که هنگام درویش نزدیک است 

پنجاه ساله هاچه پیش فرستاده اید وچه پس نهاد ه اید 

شصت ساله ها بسوی حساب روید که دیگر عذری نیست.

هفتاد ساله ها خود را از مردگان شمارید 

                                        میزان الحکمه  ج 8 ص 4047[ دوشنبه 94/2/28 ] [ 2:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 432
بازدید دیروز: 978
کل بازدیدها: 237263