سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پاتوق کتاب فردا
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پاتوق کتاب فردا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 ای دل شیدا خدا راشکر بازم در شب قدری دگر مهمان شدی قدر خودت را بیش ازاین باید بدانی 

شکر کن طاعت نما تسیلم خالق باش جوشن را بخوان برخیر دل را ده توصیقل در شب قدری .

بهترین لحظه های عمر تو در این شب قدر است قدرش را بدان .

برخیز امشب را بفهم از عمق جان ودل 

زسر بیرون کن هراندیشه ای غیرازخدا. دل را ببر ازخلق تودر محضر الطاف یزدانی 

چه میدانی چه میدانی 

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


شب نوزدهم ماه مبارک رمضان  1394


[ یکشنبه 94/4/14 ] [ 11:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بزرگترین کلاه برداردنیا کیست؟چقدر اورا می شناسید ؟ 

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/4/12 ] [ 5:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انجمن فرهنگی مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

بدینوسیله از خیران. نیکوکاران تشکر قدر دانی می نمایید

خدارا شاکریم که به همه ماتوفیق خدمت به بندگانش را عطافرموده است .

 کودکی شد خوشحال مادری غرق دعاپدری خندان . گشت بیمار مداوا صد شکر

دختری رفت به خانه بخت پسری هم سر کار . خانه ای شد تعمیر اشک ها شد لبخند وخدا دید چه احساس خوشی بود آنجا 

وچه گلها که شکوفا گشتند وچه نوزاد که آمد بجهان شد چراغی روشن سفره ای خالی نیست .همه شادند به هنگام غروب وقت دعا وقت نماز وخدا را صد شکر وخدا را صد شکر 

وکسی کفش نداشت ولباسی که مناسب باشد هست گرمای شدید خانه ای بی یخچال خانه ای بی پنکه .دختری مانده براه کارت اوشارژندارد چه کند .خانه ای هم پدرش رفته کنج زندان جرم اومعتاد است یاکه کردست دعوا  روزگاری است که باید مردم همه بیدار شوند

تنبلی هم ممنوع کارباید بکنند مرد وزن بابچه ها چشم وهم چشمی  شده کار مردم .آی مردم بیدار رانت خواری جرم است دزدی از بانگ فساد آی مردم بیدار 

مدیر  - انجمن صدیقه اژ ه ای

                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 94/4/8 ] [ 2:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایران سرزمین شهیدانی است که چشم برقدرت ومکنت مال بستند

رخت عافیت به تن کرده باچنگ ودندان درمقابل استکبارزور گوایستادند

جان دادن امایک ذره اجازه ندادند دشمنان قسم خورده براین سرزمین راه پیدا کنند

موانع نفوذ آنان را بادست خالی بستند

وحالا مارا چه شده است

.که دندان طمع تیز کرده اند تاحمیت وهویت اسقلال ما رابزیر سلطه کثیف خود می خواهند

این چه گستاخی وخیمی است چه شده که اینقدرپررو شده اند

.اینان تاکی درخیال خام خویش می توانند

براه شیطانی خود ادامه بدهند

.ملت بزرگ ایران بیدار وهوشیار بمان .سی سال به یک طرف هم اکنون از دری دیگر دشمن به میدان آ مده است تحریم برای ما شده لولوی سر خرمن

 بگردیدخود را پیدا کنید. دست دردست هم بدهیم

باورکنیم برکوه مشکلات فایق خواهیم آمد

به قول شهیدبهشتی عزیز ملت ایران عاشق است

.وشما دولت مردان قدر تک تک این مردم عزتمند رابدانید زبان این مردم را بفهمید

بااین مردم همدلی کنید این مردم جز اقتدار وعزت سربلندی نظام وتلاش وپویایی فعالان وتحقیق توسعه پیشرفت علمی وعدالت اجتماعی چیزی نمی خواهند

.ای دولت مردان محکم بایستید به زیاده خواهی های دشمنان قسم خورد ه نه ...بگویید که اگر چنین نکنید مدیون رای های یک ملت بزرگ خواهید بود .  

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/4/8 ] [ 2:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از زمین تاآسمان فرق است .بین نگاه آدم هابه مسایل پیرامون خود وفهم آنها نسبت بخود وهستی .مسایل فرهنگی .اجتماعی سیاسی .از زمین تاآسمان فرق است بین کسانی که یک نگاه خودباور عزت طلب انسانی به مسایل دارند

باکسی که ازخودنگاهی ندارد

احساس عزت وخود باوری رادرخود تقویت ننموده وفکر فعال هوشمندی ندارد .

آیایک نگاه آخور بین بانگاه آخر بین باهم یکسانند چرا؟ نمی اندیشید.

قوای دماغی افراد باهم بسیار متفاوت است.

.وچه بدبخت خانواده یاجامعه ای که مدیرش سرانجام نگر نباشد

.توانمندیهای خودرانادیده بگیرد.وتن زیربارذلت تسلیم خفت باربدهد .

 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ دوشنبه 94/4/8 ] [ 1:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خیلی ها فکر می کنند بچه ها تنها کارشان بازی شیطنت هست در حالی که این طور نیست بچه ها فرشته های کوچکی هستند که در خانه های ما مهمانند فرشته هایی که قلبشان نورانی است از بدی وزشتی بیزارند روحشان لطیف است خوب میبینند وخوب می شنوند دوربین های مخفیخانه ها هستند .فیلم برداری می کنند از همه حالات ما بچه ها آیینه ای هستند که رفتار ما در آنها منعکس می شود .

بچه ها را دست کم نگیرید به سخنان آنهاگوش بدهید. درست جوابشان رابدهید. شخصیت آنها را خردنکنید

ازتنبیه بدنی پرهیز کنید .

هیچ بچه ای بدوقاتل وجنایتکار متولد نمی شود 

فقر وناداری بهانه است .

در خانه ثروتمندان بچه های لوس وننر بیشتر هستند.

اخلاق ورفتارتان رادرست کنید بچه ها رااز صمیم قلب دوست بدارید .

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 94/4/1 ] [ 11:37 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

درست است که من هنوز مدرسه نرفتهام وامسال می روم کلاس اول ولی راستش همش در این فکر هستم تا یک کاری بکنم مادر/ چه کاری نمیدونم یک کاری که جلوی جان کری واسراییل وهرچه ادم بد مثل داعش هست را بگیرم .مادر .خوب حالا تومیخواهی چکار کنی چطوری .من که حالا بچه هستم ولی تواین فکرم رییس جمهور بشم مادر ؟برای چی برای این که تمام دانشمندان ایرانی رابیارم تو ایرانهمه امکانات مالی را بهشون بدم تا کمک کنند ایران از همه نظر قدرتمند بشه .تا آمریکا اسراییل آلمان نتونند بهمون زور بگن آصلا چرا؟دانشمندان ما نمیان ایران .مگه کشور خودشون را دوست ندارند .

مادر مگر بمب اتمی چیه که همش حرفش رامیزنند اگرماداشتیم همی دشمنان ازما می ترسیدند 

مادر.. پسرم هر بچه ای یا آدم بزرگی آرزوهای زیادی داره .آرزوداشتن کافی نیست توباید خوب بشنوی درست سوال کنی تا دانا بشوی  بمب اتم هیچوقت مانمی خواهیم داشته باشیم دین ما بما اجازه نمیده .دین ما خشونت وآدم کشی را بدمی داند .

محمدرضا خوب اگر بدها اومدن مارا بکشن چی ؟ ج مادر.. اونوقت میتونیم .واجب هست دفاع کنیم

مادر دین چیه؟ دین یک برنامه هست که بایدآن را بفهمی وبه آن عمل کنی  مادر خوب من که هنوز کوچک هستم نمی تونم روزه بگیرم نماز بخونم درست هست پسر کوچکم دین وقتش را بیتو می گوید .

مادر دین میگه بمب اتم نساز آخه چطوری دشمنان را بترسانیم

آره عزیزم دین ما میگه نساز روشهای مختلفی برای فرار وناامید کردن دشمنان وجود دارد

.خوب مادر چطور؟  بهترین روش این که همه ماایرانیان با هم باشیم وحدت داشته باشیم همدیگر را یاری بدهیم .تو دلمون به خدا توکل کنیم مادر یعنی  چطوری یعنی قدرت خدا را باور داشته باشیم بچه های ما خوب درس بخوانند  مردان زنان ما خوب کار کنند .بهم کمک کنند .

 

و...

 گفتگو من محمد رضای عزیز                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 94/4/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

رمضان ماه بهار دلهاست 

مژده ایدل رمضان درراه است

فصل عشق است.پرازاحسان است

روح پرواز کند در این ماه  

موسم شور ونشاط جان است .

تجربه ای شیرین برای همه آنهایی که میخواهند به خود واقعی برسند .

میخواهند از لذت ونعمت حیاط بهرمند گردند

دنبال لذت بردن هستند .دنبال این هستند که افسردگی دل زدگی رذایل اخلاقی رااز بدور بریزند آدم وار زندگی کنند از حیوانیت خود فاصله بگیرند منظور خوی خورو خواب خشم وشهوت است 

جوانی بود زیبا وخوش بالا بر که دوست جوانی را با خوشی های آنی کسب کند مال پدر هم بسیارداشت وتک فرزند هم بود  مادرخویش واقوام را به تمسخر میگرفت که نمازتان  روزه اتان  چیست ؟حرام حلال به چه معناست؟ اینها را برایتان ساخته اند خیلی هانان ازین راه میخورند  این جوان مادرخویش را به هنگام نماز مسخره میکرد.

روزگا رابارفیقان گرد شیرینی می گذارند . نمازش ترک شده بود اما رفیق بازی اش نه هیچکس جلودار اونبود 

از قضا تصادفی عجیب نمود خود مقصر بود باید که دیه بپردازد اما چه خودی .ماهها در کما بود  مادر در کنار او براه درستش ادامه میداد نماز دعا صدقه فراوان جوان از سر دعای مادر از کما خارج شد

 تا جایی که در ماه مبارک زمضانی متحول شده با زبانی که هنوز درست تکلم نمی کرد از مادرخواست کمکش کند تا وضوبگیرد بنماز بایستد مادرش میگفت بقدری در نماز گریه کرد که گفتم حالا از هوش میرود وبعد هم اورابزیارت امام رضا ع بردند وحال مادرش می گوید بقدری به نماز آداب دینی پایبند شده که گمانم او باید واسطه شفاعت من بشود 

اما واقعیت این که تنها کلامی که در عالم بدون هیچ شکی باقیمانده است. کتاب قرآن است در آن دستورات جامعی برای انسانها وضع گردیده که هر کس آن را بفهمد وعمل کند یقینا از رستگاران عالم خواهد بود 

نکته قابل .توجه این که از چندین سال قبل بااولین آگاهی که پیدا کرد مادرش میگفت از من قران خواست تا آن را بخواند در ماه مبارک رمضان هم بیشتر به برنامه های قرآنی گوش می دهد .

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/3/27 ] [ 6:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 173
کل بازدیدها: 250111