سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مبادا فریب امان نامه را بخوریم عمر سعد ها هنوز هم در صحنه حضور دارند وابوالفضل علی اکبر وقاسم ها.

امروز هم حسین ابن علی غریب زخمی سر برنیزه غریبی نهاده وصدای هل من الناصر ینصرنی او در عالم طنین افکن است

امروزهم یزیدیان زمان هلهله می کنند وکف میزنند برادر بیا بیدار بمانیم خواهر بیا هشیار بمانیم. ما که مودت ارادت که حسین ابن علی در قلب رگ استخوانما ن ریشه دارد ما از مرگ نمی ترسیم ما طرفدار حقیقت هستیم

پیرو ولایت هستیم بیا زنگ بیدار باش را به صدا در آوریم تا عزادار واقعی گردیم

تن به ذلت نمیدهیم هر گز

 ماایستاده ایم ما عاشق ابوالفضل س هستیم ملت ما شیدای اوست ازهر مسلک مرام فرهنگ ماامان نامه دشمن را رد میکند

آی بیدار باش بیدار باش این عاشورا حرارت دیگری دارد .میخواهند صدای حسین را کسی نشنود

ما با همه  وجودمان  این عشق  الهی را تا طلوع فجر ظهور فرزند دلبندش پاسداری می کنیم وبا قطرات کوچک اشکمان اقیانوسها را شرمنده وبا مهر تابان حسینی جهان را به کانون همدلی موحدان وحق طلبان مبدل خواهیم نمود  فاصله کفر وایمان یک قطره اش برای حسین از روی اخلاص است 

حسینیان قلبتان مملو از عشق دلدادگی باد 

با عشق حسین زندگانی زیباست  این پرچم حق تا به ابدپا برجاست 

کشتی نجات ما حسین ابن علیست   تا شام ابدمهر علی دردل ماست 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/8/3 ] [ 5:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این دل به چه درد می خورد اگر در آن قساوت کینه خود خواهی غرور بدخواهی زیاده خواهی باشد دنبال پست مقام بدود امام ورهبرش را به کیسه زر بفروشد وتا پای قتل عزیزترین عزیزان عالم همچون سید الشهدائ بایستد وعمر سعد گردد 

این دست به چه درد میخورد اگر خیانت کند ظلم ستم روا دارد حق ناحق رادر هم آمیزد ظلم جور جنایت کند اسید بپاشد سر ببرد وغیره این گوش به چه درد میخورد وقتی نمی خواهد صدای خدا رابشنود وصدای هل من ناصر امامش را بشنود

این مال به چه درد میخورد اگر در راه خیر نیکویی مصرف نگردد این علم به چه درد میخورد وقتی باعث تخریب ونابودی مردم میگردد 

                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 93/8/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

توآن کسی نیستی که در آینه می بینی .جسم توبمنزله چهار چوب آیینه است وقتی در آینه نگاه می کنی گمان می کنی خودت هستی در حالی که خصوصیات وویزگی های رفتاری واخلاقی توتنها با عملکرد هایت مشخص می گردد وتنها نمی شود از شکل ظاهر به افکار واندیشه نیت باطنی پی برد من واقعی را بگرد وپیدا کن دور از دسترس نیست.

نیکان من واقعی را خوب دریافتند وستمگران چه من بد منظری را از خود نشان دادند نیکان به حسن نیت رفتار کردار خود پناه جسته وسعادتمند شدند

افراد شقی گرگ درون را رها کرده من نیک را بدست گرگ سپردند 

افراد نیکیهایشان بدست داعش درونشان سر بریده ومثله شد در بیابان ظلمات دربیابان تعفن انزجار زوباله های جسمشان هم خورش سگان هار گردید .

حال جسم را به هفت گلاب بشوی با هفتادقلم ارایش کن ودر قوطی رنگ ها غلط بزن با گرگ درونت چه می کنی که دارد گلوی انسانیت تورا میدرد .

هیچ کس را نمیشود از شکل ظاهر شناخت بسیاری از مردم آن چیزی نیستند که جلوه میکنند آنچیزی هستند که در باطن نیت عملکرد خود از خود بروز می دهند

                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/7/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردم بنده هوسها وامیال خویش هستند .

حاکمیت جهان امروز بردگی نفس است

از آزادی در جهان امروز خبری نیست

 آزادی را برعکس فهمیده اند

افسار شیطان برگردن انداخته ونمی خواهند بیدارشوند 

 ابتدای خلقت خود را وراهی که در پیش دارند فراموش کرده اند

هر کس به ساز خودش می رقصد وگاهی اسم آن راایمان می گذارد با کلمات بازی می کنند

نقش دلقک وار خود را بهاء می دهند. توکیستی ؟

باظاهر ی آراسته اما در درون گرگ نفس به هاری خود ادامه میدهد.

اراده وپرهیز از پلیدی ها کمرنگ شده .

برایشان حفظ ظاهر اهمیت دارد.

بهمدیگر فخر می فروشند. تکثر گرایی جهان امروز را احاطه کرده است

تنوع طلبی زیاده خواهی خود خواهی حاکم برحکومتها شده است.

هر کس بدرجه ای از امیال واهی گرفتار است

گاهی عبادت هم برای حفظ ظاهر وریایی انجام میدهند .

هیچ کس حاضر نیست افکار واندیشه اش راازاین مزاحمت هایی که امیال برایش بوجو د آورده خانه تکانی کند.

همه  در گرداب شهوتهای نفسانی گرفتارند.

دنیا را زیبا نمی بینند فرصت هارا نمی فهمند.

بهترین ها را کنار گذاشته بدرجات پست نازل دل خوش کرده اند.

قدرت نفس را به رخ می کشند 

منم کردنها آقا توچه کاره ای چه قدرتی داری 

برای چه بخود مغرور شده ای .

دیر یازود خواهی رفت فرصت از دستت گرفته خواهد شد .

ظالمان ومستکبران کجا رفتند تونمی میری با مرگ به شکلی دیگر حیات راادامه خواهی داد منتها بازهم با اعمال وکرداری که در این عالم کسب نموده ای 

وقتی خوب دقت کنی می بینی چقدر نیرو وانرژی  بیهوده از دست تو رفته است.

که توان جبران آنرا نداری

ازاین گذشته هر چه ویرانی بدبختی بیچارگی در این عالم می بینی بخاطر بردگی نفس است بخاطر پیروی از امیال ویرانگر است . بیماریها آسیب های اجتماعی اخلاقی فرهنگی سیاسی اقتصادی و...همه به همین خاطر است

اگر بنده خدا بودیم در اصلاح همه امور خود وعالم تلاش می کردیم

جامعه مترقی وپیشرفته ای داشتیم کانون خانواده سالم کسب وکار سالم فرزندان سالم داشتیم 


                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/7/23 ] [ 7:15 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یارب به خدائیت خدا خواهم کن       از غیر وخودی بریده آگاهم کن

یک لحظه مرا به حال خود وامگذار    من عبدتو.توام مقیم درگاهم کن 

 

دل رفته از دست یارب پناهی      برمن نظر کن یکدم نگاهی 

برسینه دارم سوزی وداغی         ترسم بسوزد عالم ز.آهی 

 

اثر- صدیقه اژ ه ای      مدیر وبلاک شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/7/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جشن نور است تا ابد بر پاست  آفتابی همیشه پا  برجاست 

کور باطن هر آنکه منکر اوست  زندگی بهر او چه بی معناست 

این همه ظلم جور بد فهمی    همه از جهل وغفلت دلهاست 


غدیر جشن تکامل وعده حق برانسان است .جشن تابش نورحقیقت بردل وجان است 

جداشدن ازانحرافات هر عصر وزمان است .بیداری دل وهشیاری جان است 

غدیرنماد سر زنده کوثر ولایت است

ولایت امام متقین وپیشوای راستین امام علی علیه السلام

برای بشریت در هر عصر وزمان.

اگر کسی با او نپیوندد واو را درک نکنددرحق خودکوتاهی نموده است 

به سفارش موکد پیامبر اعظم عمل نکرده وکسی که سخن والای پیامبرش را نادیده بگیرد بخود زیان رسانده است 

شیعیان پیرو مولا نه دروغی میگویند.نه حقی را ناحق میکنند نه ظلم وستمی به کسی روا میدارند

زندگی سر شار از بندگی خالق یکتا وپیروی از الگوی عملی امان معصوم ع را سر لوحه قرار داده اند

آنان خیانت را محکوم وجنایت را مترود میدانند .امام را عبد صالح خدا میدانند وعلی علیه السلام را برادر ووصی وجانشین پیامبر وامام پیشوای حیات دنیوی واوخروی خود قلمداد می کنند

با قران انس دارند نماز بپا میدارند خدمت بخلق را از مولایشان اموخته حتی در حق دشمن خود به عدالت رفتار می کنند از امامشان آموختهاند پر کاهی را از دهان موری نگیرند

فقرائ ویتیمان را یاری بدهند دست به بیت المال دراز نکنند مردم را بادیده کرامت بنگرند امر به معروف نهی از منکر کنند .راهنمای خلق باشند.

از مال دارایی خود برای یاری نیازمندان دریغ نورزند

پست مقام دنیایی برغرورشان نیفزاد توضع وخدمت به خلق را ملکه ذهن خود کنند 

همچنان علی ع جان در راه حق بدهند

شیعه واقعی کسی است که پشت سر ولایت قدم بر میدارد 

دغدغه دین دارد عملش با حرفش یکی است 

منفعت طلب وفرصت طلب نیست خود را مبرااز نقاط ضعف ودیگران را سرتا.پا عیب نمی بیند

دنیا طلب نیست دل به مستکبران عالم نمی سپارد نگاه درست به خود.خالق هستی وعالم کائنات..  دارد

زحمت می کشد تا بهتر درک کند حقیقت خود وهستی وفلسفه بودن را 

برنفس سرکش خود غلبه دارد مهار آن را در دست کرامت انسانی خود را ارج می نهد وعلی ویازده فرزند دلبند او را عاشقانه دوست داردبه شیعه بودن خود افتخار می کند 

                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 93/7/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از وقتی ریگ رفت کف پایم ودچار مشکل ودرد های شدید درکف پایم شد م با خودم عهد کردم هر ریگ یا خورده سنگی که در مسیرم ببینم آن را به کنار جاده هدایت کنم

وشاید ده سال است که هر کجا که می روم این کار راانجام میدهم تا. کسی آسیبی نبیند

گاهی در این چند سال کفش نوهم پوشیده یا بادوستان در حال گذر از مسیری بوده ام

بعهدم وفا کرده حتی وسط خیابان بخصوص در پارک محل زندگیمان که پچه های مدرسه پسرانه وقتی تعطیل می شوند باپاشیدن ریگ ودنبال هم دویدن جوانی می کنند

وتوجه ندارند که امکان زمین خوردن وغیره برای افرادمسن کودکان ویا خودشان پیش بیاید

من این کارا هرروز انجام میدهم قصد قربت هم دارم اما نکته جالب این که شاگردانم گفتند از وقتی شما گفتید برای رضای خدا ریگی را باپایت از وسط مسیر عبور مردم کنار بزن

ما این کار را انجام می دهیم

وجالب تر این که امروزبعد از ظهر که  بدفتر کارم می رفتم آقایی که غریبه  نبود از افراد محله ما بود

هر ریگی را که سر راهش میدید به کنار میزد

این برای من خیلی جالب بود که بلاخره باید بارفتارمان یک سری مسایل اجتماعی را به دیگران نشان داده وپی گیر باشیم ودلسرد نشویم نگوییم .عمل کنیم گمان نکنیم کسی متوجه رفت آمدهای ما نیست

هزاران چشم ناپیدا اعمال ورفتار مارا نگاه می کنند ما خودمان متوجه نیستیم 

ناگفته نماند که تکیه کلامم در مجالس وکلاس این است که برای رضای خدا ورفاه مردم کار کن حتی اگر ریگی را از مسیر مردم بکنار بزنی از آن دریغ نکن 

از این که این مطلب را نوشتم خواستم به کسانی که دغدغه کار فرهنگی دارد بگویم شما رفتار درست وکردار خوب را داشته باش باور کن روی دیگران تاثیر خواهی گذاشت 

 

                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ چهارشنبه 93/7/16 ] [ 10:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عید قربان برشما موحدان مبار کباد 

 ابراهیم حنیف. ابراهیم سلیم

ابراهیم پدر موحدان عالم است

افتخار انیائ واولیاست .بت شکن قهار است مطیع وعبد صالح خداست

ریشه عبودیت است

اعجاز بزرگ الهی در اومصداق پیدا کرد

بردا وسلاما در وصف اوست

تسلیم پرودگار عالم است

چشم باز کن مقام اورا درک کن بنای کعبه به همت والای اوست

الگوی بندگان صالح خداست

عید قربان فناشدن در راه معبود است

خالی شدن از خواسته های نفسانی و

دلبستگی به فرزند ومال وابراهیم از همه آزمون ها سربلند بیرون آمد

وایکاش ما هم در این دنیایی بهم ریخته بتوانیم پازل عبودیتمان را درست چینش کنیم

وچقدر سخت به نظر میرسد ودور

اما در حقیقت چیزی نزدیکتر از مرگ بما وجود ندارد

ا غافلیم ما. همه از خامی ماست

ورنه پخت است حقیقت توهنوزم خوابی

بیدار شو.

عید قربان پیام توحید است

نفس سرکش را توقربانی نما

تا رهاگردی زچنگال گناه

تسلیم خدا باش توشیدا . تا راه بیابی به حقیقت

عالم تاریک است ظلمات است .مبادا که نبینی جلوی قدمهایت را

ایمان به خدا نور است

انتخاب کن نگو فلان وبهمان برای تو چه سود. باخدا قهر کنی خودت را دچار ذلت می کنی این همه جنایت خیانت که از آدمی سر می زند این همه بی نماز این همه بی حجاب به چه کسی دارند ظلم می کنند

به خدا به رسول به محمد ص وابراهیم حنیف نه والله بخودشان بیچاره ها خدا نجاتشان بدهد از این کور باطنی

شیدا مگو تواز این وآن توبا خدا باش. راه او

شاکر باش

غیر از  راه او مپو

لب فرو بند شکر یزدان کن 

نفس سرکش

را تو زندان کن

 توعبد خدایی قدر این موهبت را بدان برای  همه دعا کن تو که از مورچه ای برای دعا کردن کمتر نیستی 

دعا برای باران دعابرای درماندگان دعابرای غافلان

لب فروبند توخود بدعای دیگران از همه محتاج تری 

         التماس دعا              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/7/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 143
بازدید دیروز: 623
کل بازدیدها: 150675