سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زینب ای مظهر امیدوصفا    هم تویی بانوی شکوه وفا 

مظهر استقامت وصبری         باز تاب قیام عاشورا 

در قیام به جا وبی مانند     ای شکوه تمام نیکی ها 

کوه حلمی علم ودانش دین 

                                       در بیان وپیام بی همتا 

گهر عشق را تو پروردی   

                                 نهضت عشق از تو گشته بپا 

در شجاعت به حق وحقگوی

                     پاسدار قیام عاشورا 

آب وآیینه را تویی پیوند 

                               جسم وجانم  فدای راه شما 

صدیقه اژ ه ای

دیوان صهبای عشق                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ دوشنبه 96/11/2 ] [ 8:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای خودت ارزش قائل باش ،بخاطر خودت زندگی کن ،

کسی که برای خودت ارزش قائل باشد

وقدر خود ولحظات عمرش را بداند ،

هرگز به کسی ظلم نمی کند حق کسی را پایمال نمی کند،

زور نمی گوید

چنین انسانی برای دیگران ارزش قائل می شود

خط قرمز های اخلاقی را رعایت می کنند

ذاتا از سبک شناختن ارزشهای اخلاقی بیزاری می جویند 

قدر دان نعمتهای بزرگ الهی هستند 

از اهانت  کردن بدیگران خود داری می کنند 

خود را از پلیدی ها در امان می دارند 

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 96/10/27 ] [ 6:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه ما خدا را فراموش  کرده ایم   مگر این که اتفاقی رخ بدهد وهیجانی

بر ما وارد گردد 

حوادث باعث تنبه وبیداری ما هستند

بیاد دارم در دوران هشت سال دفاع مقدس 

همه مردم بیشتر بیاد خدا بودند  از دعا ونیایش نذوراتی که انجام می دادند

بهمدیگر بیشتر کمک می کردتد باهم مهربانتر بودند 

نگاهشان معنوی تر بود 

بعد از دفاع مقدس مثل این که زمان فترت بی خبری دامتگیرشان شد

از عبادتهای روزانه تا کسب وکار تجارت روی در زیاده خواهی و فرصت

طلبی آوردند

حجابها کنار رفت تیپ قیافه خوشگذرانی ولگردی برخی باب شد 

فضای مجازی هم به کمک آنان آمد 

وحال عواقب عملکردهای نادرست 

وسیاستهای نابخردانه از هم پاشیدگی نظام خانواده 

بی بند وباری آنچنان رواج پیدا کرده 

که دل هر انسان با خرد سرانجام نگررا بدرد 

می آورد 

                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 96/10/25 ] [ 3:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چه سخت است پروانه سان سوختن       جدا از وطن بی امان سوختن 

غر یبانه مظلوم    بی ادعا                   به جسم زجان ناگهان سوختن 

جوانان پرکار این سر زمین                  غریبانه در این جهان سوختن 

عجب شعله ای رفت تا کهکشان         زمین وزمان لاله سان سوختن 

به تاریخ ماند چنین   یادگار              که دلها ز، آن جاودان سوختن  

تو شیدا از این انفجار مهیب             چه دانی ز، دریا دلان سوختن    

صدیقه اژ ه ای

کتاب راز ، نی                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 96/10/25 ] [ 8:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در تعجبم از مسلمانانی که در ایران زندگی می کنند

واز اسلام مسلمانی چیزی نمی دانند 

ودر تعجبم از کسانی که مدعی شناخت اسلام هستند

ولی به آن عمل نمی کنند 

در حیرتم از کسانی که زیر پوشش دین واسلام خود را

استتار کرده اند 

وخلاف آن عمل می کنند 

کسانی که مسلمانی لقلقه زبانشان شده است 

تنها به فکر منافع شخصی خود هستند 

اینان باعث گریز مردم از دین اسلام

شده اند 

ناگفته نماند که قرآن اهل بیت  ع هنوز هم غریب هستند 

زبانها می خواند 

اما گوشها وگوش دلها ناشنوا هستند

لطفا به خداوند وقرآن واهل بیت  ع پناه ببرید

دنبال حقیقت باشید

فریب دین بازان را نخورید

دین سازان فریبکار را خوب بشناسید

برخی دین را ملعبه دست خود ساخته اند 

بهترین الگو برای زندگی همانا پیروی از قرآن و

سیره اهل بیت ع است

                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

       

 

 [ دوشنبه 96/10/25 ] [ 7:42 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در هیچ دورانی مانند این دوران آتش سوزی ،منابع وزیر ساختها اتفاق نیفتاده است 

هیچکس هم در این مورد احساس مسئولیت نمی کند واقعا جای تاسف دارد  

آیا این آتش سوزی ها عمد است یا غیر عمد ایکاش گزارشی دقیق وکامل  در این

باره از طرف مسئو لین داده می شد

نه برای بی دردان، برای هشیاران ودلسوزان 

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 96/10/25 ] [ 7:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

اقتدار وطن ،از همت والای شما    

                           هم پسند همه کس جلوه ی نیکوی شما

نه فقط موجب روشنگری دلهایید  

                                می کند کسب ضیاماه هم از روی شما 

شاد باشیدوگل افشان به حضوری خرم 

                              چون همه   شاد شوند از اثر خوی شما 

مخراشید دل سرخ    شقا یقها را ...

                                  باغبان تا که شود مدح ثنا گوی شما 

ای جوانان که بفرجام جهان آرایید  

                                 همه عالم به تلاطم  ز، تکاپوی   شما 

پای مردی شمادر ره ایمان شرف  

                                بی مثال است چنین همت والای شما

 گفت:شیدا غزل از مهر وفا بهر شما  

                                      مرحبا برشرف عزت بی تای شما 

اثر صدیقه اژه ای 

کتاب دیوان گلشن سحر 

کتاب راز ،نی 

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ جمعه 96/10/22 ] [ 10:49 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش قبل از هر تصمیمی مسئولین به فرجام آن می اندیشند

با تحقیق وتوجه همه جانبه آن را به اجراء می گذاشتند 

مثال همین تعطیلات زمستانی آن را به نظر سنجی از خانواده ها

که کانون رشد تربیت فرزندان این سر زمین است

 می گذاشتند  به هزینه هایی که باید خانواده ها متقبل شوند  

نیز توجه می کردند 

به خود دانش آموزان که چگونه یک ماه تعطیلی زمستان را سپری کنند 

می اندیشیدند 

فضای آموزشهای خانگی را فراهم می کردند

از طریق شبکه های اجتماعی ورسانه 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ پنج شنبه 96/10/21 ] [ 8:55 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 151
بازدید دیروز: 609
کل بازدیدها: 600952