سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

محله دوست داشتنی من محله ای است که همه با هم دوست هستند با هم سلام علیک دارند همدیگر را می شناسند برای هم اهمیت قایل هستند وبا هم همکاری وتعاون دارند برای هم مزاحمت ایجاد نمی کنند با بوق ویرازهای نابجا آرامش محله را بهم نمیزنند به هم اعتماد دارند محله مورد علاقه من از سوپری گرفته تا نانوایی قصاب فروشندگان دیگر رفتگر محله وپلیس پیش سلام هستند 

محله مورد علاقه من امنیت شغلی اخلاقی واز نظر میحیط زیست همه بهداشت را رعایت می کنندهیچکس بخود اجازه نمیدهد ذوباله خود را جلوی در خانه یا محل کسب کسی بگذارد

پزشکان محله من خدمت به مردم را سرلوحه کار خویش قرار داده اند

مسجد محله از خادم گرفته تا امام جماعت وهیئت امنائ وکانون فرهنگی غیره همه

از منیت ونفاق ودرویی حق کشی ابائ دارند 

مسجد را در بهترین وجه ممکن برای رضای خدا اداره می کنند تا جایی که یک نفر از وضعیت آن ناراضی نگردد

برای داشتن چنین محله ای همه باید دست بدست هم بدهند

تا رفع موانع ومشکلات محلی برای هم وبا هم باشند


                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/6/7 ] [ 3:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روز جمعه روز پر خیر وبرکت است .روز دیدار اعضای خانواده وگرد هم آییدوستان است روز بیاد ماندنی خدا ی است .روز تبادل دیدار وگفتار اعضای خانواده با یکدیگر است روز پیوند سه نسل با همدیگر است نوه با پدر بزرگ ومادر بزرگ روز دعای خیر است روز رفتن به زیارتگاه هااست روزگردش در طبیعت است روز نظافت توجه به مسایل خانوادگی است روز دلگرمی مردم با محبت کردن است دعا های کمیل ندبه وبه انتظار نشستندر راه صاحب الزمان عجل الله است روز کار نیک انجام دادن است روز استراحت وبرنامه ریزی برای یک هفته است عصر جمعه هنگامه قبولی دعا ها است وتلاوت قرآن درشب وروز جمع بسیار ارزشمند است یاد رفتگان وخیرات دادن برآنه است روز بسیار ارزشمندی که بیاد ماندنی است وخدا کند که بیاید آن عدالت گستر با انصاف آن که نفس مسیحائیش عالم زنده می کند وبساط ظلم وجور گناه را از زمین برمی اندازد وزمین را به بهشت مبدل میکند روز دعای فرج است 

  روز جمعه روزدعا کردن در حق یکدیگر است وگذشت نمودن برای رضای خداست                                 

   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/6/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر همه ما به این فکر می افتادیم که ظرفیت های خودمان راشناسایی کنیم ودر رفع نقص وضعف اوبکوشیم نقاط قوت را تقویت کنیم این قدر دادگاه های ما پر از شکایت نبود

هر بار از جلوی دادگاه رد می شوم آدمهای متفاوت از پیر تا جوان وبچه سال را میبینم واقعا متاسف میشوم بارها به چشم خود دیده ام سر یک کلمه آقا بزن کنار حاج خانم مراقب باش بلوایی بپا شده که نگو ونپرس همه مثل این که طلب کار هم هستند .حق را بخودشون میدهند دیگری را خاطی بشمار می آورند این در همه امور صدق می کند از توی خود دادگاه گرفته تا کوچه وبازار وخیابان بابا کمی تامل کمی حلم استوره های مردم فیلمهای بزن بکش شده مردم از این ها الگو میگیرند چه خبر است 

در خانه که وضع بدتر است بخصوص زوجهای جوان سر کوچکترین چیز بهانه جویی می کنند.

عصبانی می شوند سر بچه مظلوم خود دق ودل خالی می کنند

بیاد دارم دبیر ریاضی را که وقتی سر کلاس می آمد نفس بچه ها بند می آمد اگر یکی راصدا می زد وجواب رادرست نمیدانست چه اهانت ها وداد وفریادها که سر اومی کشید من نماینده کلاس بودم به بچه ها پیشنهاد دادم برویم قبل از کلاس با او حرف بزنیم .

گفتند.

با ما لج میکند اما من آنها را قانع کردم

او بما گفت .من اخلاقم این است از کودکی هم با چهار برادرم همین رفتار را داشتم

وبا فرزند همسر البته اوهیچ اظهار ندامت پشیمانی نکرد انتظار داشت همه او را اینطور که دوست دارد قبول کنند و....باور کنید

من روحانی این چنین دیده ام مردم را موعظه می کند ولی خودش مستبد است.اما این ها را گفتم تا بگویم تا وقتی ظرفیت سازی نکنیم دچار مشکل خواهیم بود 

برای ظرفیت سازی وبالا بردن قدرت تحمل وتدبر خود باید از پیله خود خواهی بیرون بیاییم در خودمان گیر نکنیم همه چیز را از روی انصاف عدل واقعیت ببینیم وحق را بشناسیم

برای دیگران ارزش انسانی قایل باشیم هرچه برای خود میخواهم برای دیگران بخواهیم 


                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/6/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر کی هستی در شغل پست مقام مراقب باش نسبت به کسانی که با توهمکارند یا توسایه سرشون هستی بی انصافی نکنی .امروز به هر کجای عالم نگاه میکنی می بینی بی انصافی از درو دیوارش می باره خیلی از حقوق انسانی داره پا مال میشه حق طبیعت نادیده گرفته میشه حق زن فرزند مرد حق کیانی که برای دین کشور آیینشون زحمت کشیدند حق مدیران با تجربه حق کارمندان وفادار کشاورزان کارگران ورشکاران دانشمندان نخبگان حق سیاهان حق مردم اصفهان با فقدان حق آبه زاینده رود حق 

ملتهای مسلمان وهزاران هزار مورد هجمه وبی انصافی قرارگرفته استحق حفاظت از منابع طبیعی راستش هیچ کس مراعات نمی کند وچشمش نمیبیند هرکس بخود اجازه میدهد با پر رویی نسبت به دیگری بی انصافی کند امروز کودکان زنان دارند قزبانی بی انصافی ها میشوند بشر سرکش دارد تیشه به ریشه خود میزند تا دیروز غم آب بی خانمانی امروز زلزله نیستی سنومی جنایتکاری وجنون کودک کشی گمان میرودفرشته انصاف با زمینیان قهر کرده دلهایشان بدست شیطان نفس اماره واگذار کردهدر همه حال درگفتار ها کردار ها بی انصافی نقد ها از روی بغض عداوتیک جانبه گرایی ظن گمانهای واهی کینه توزی بدون داشتن دلایل روشن وعلم اگاهی عصر جدید با غفلت بی شمار سببویرانگری شده است با این که همه دوست دارن با انصاف با آنها رفتار بشود ولی هیچکس داوطلب این امر خطیر نمی شود توبا انصاف باش پا روی حقنگذار دنبال رونفس سرکش خود نباش چه میشود از یک جایی باید کار درست بشود بیایید با هم شروع کنیم این فرشته زیبا را بردل وجانمان نازل کنیم حتی در مورد حقوق انسانی کسانی که دشمن خود میدانیم ما که مسلمانیم وپیامبر ما در علی علین اخلاق وانصاف جای دارد بیایید با همس ر وفرزند پدر ومادر دوست همسایه هموطن وهمه مردم با انصاف حرف بزنیم وعمل کنیم 

چشمانمان را خوب باز کنیم وگوشهایمان ودلمان رابیدار نگه داریم مباداهموطنی همشهری وکسی گمان کند که دیده نمیشود وفراموش شده است وحق بدهید که فعلا غزه ومردمش وعراق از مظلومترین مردم دنیا هستندباید کمک شوند ونه گوییم ماهم جنگ داشتیم اسراییل در قلب شهرما نبود را کمکرسانی باز بود اما خود انصاف بدهید اگر در کشور خودمان هم زلزله یا تفاقی می افتد صدا سیما هواسش باشد توجه نماید همه ما برای هم هستیم انصاف بدهید که بهترین چیزها انصاف است

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حکومت های جائر ظالم خونخوار با زور ارعاب جای امامان معصوم را غصب نموده وبا خیره سری وپر رویی بنام اسلام تیشه به تنه درخت تناور اسلام زده واز القاب اسمائ الحسنی کوهی به بلندای تاریخ بشری از شهادت معصومانه پاکان صدیقان وصالحان ساختند

کوهی که تا قلب آسمانها برافراشته شده وهیچ کس نمی تواند خودش را بکوری بزند وکتمان کند که نمی بیند مگر ناپاکان حرامزاده ها امامان معصوم خورشدتابان بربلندای کوه شهادتند وشاهدان برتک تک مردم آنان اگرچه برخی بی ضریح صحن ورواق اند اما در آسمان معنویت وانسانهای خردمند روشن ضمیر از تمام جهانیان برتر وعاشقان مکتبشان جان فدای پیروی از سیره ومنش راه آنان هستند.

قلب تک تک شیعیان انسانهای فهیم عاقل پاک نزاد ضریح نورانی آنان است

جایی که دست هیچ بشری به آن نمیرسد مظلومیت تکتک امامان برهیچ کس پوشیده نیست

حتی برای اهل سنت وخارج از اسلام وگروه باطل غاصب ظالم این  رانمی فهمد

چون فکرش وذهنش مسموبه قدرت پوشالی ساختگی ظاهری  دنیاست نمی فهمد

که شهادت شیرین ترین چیزی است که شیعیان وپیروان محمد وآل محمد آرزویش را دارند

ومرگ را پایان راه نمیدانند

.البته عده ای هم همانندمنافقین کور دل وداعش جانی از راه انحرافی به مغز پیروان خود القائ نموده ودر حقیقت آنان را به قعر دوزخ می فرستند

برای رسیدن به اهداف شوم  جنایتکارانه خود

این با آن شهادت مظلومانه بسیار تفاوت دارد

شهدائ برای مقابله با ظلم جنایت گردنکشی به مسلخ شهادت رفتند وامامصادق حضرت اباعبدالله نیز برای احیای اسلام وکلمت الله با تمام وجود تلاش نمود وامروز دل میلیونها شیعه داغدار معصومیت ومظلومیت اوست 

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/5/31 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

با سلام به ملت بزرگ وعزیز ایران به مردم با صفا وباوفا به خوبی هایتان بعد از ظهر تابستان بی آب گرمتان را با ابراز محبتی صمیمانه ترنم می بخشم

به توجوان بیکار وسربلند روی نیمکتهای پارک. زیر درختان کاج وسرو. کنار. نخل. نارون .صنوبر روی چمنهای تشنه سوخته کنار شمشادهای آتش گرفته بگذریم

از خوبیها چشمه سار ها دریاچه های آبی زلال زیر آبشاران 

از کوچه ها وخیابانهای خلوت از اطاق کوچک بی نور روشن .از مانیتور قدیمی از مردم بی خانمان غزه .کودکان آواره در کوهستانهای گرم عراق. بحرین و...که بگذریم

از محبتهای بین خودمان از عشق به امام هشتم وحضوردر حرم صحن ورواق باصفایش

از آدمهای تنها که خودشون را لااقل دارند .

به جشن تولد خودشون دعوت هستند .

از آدمهایی که پدر ومادر خواهر برادر همسر فرزند ونوه دارند

ولی عرزه نگهداری اونها ندارند

نمیدانند چگونه روابطشان را باآنها حسنه کنند

تا تنها نشوند

 بگذریم

ای ایرانیها من دست معلمم را میبوسم هرکس یک کلمه به من یاد بده تا آخر عمرم توقلبم  جاش هست

دستش می بوسم

آی ایرانی ها من دست دکترم را میبوسم که باتلاش خودش سلامتی را به من برمیگردونه ودست

خیری که گره گشای گره های کور مردم هست

اصلا من چکاره هستم

من هیچ چی نیستم فقط شماها را دوست دارم والسلام 

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/5/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مدت بیست سال است که مراوده همنشینی با فقرائ را تجربه می کنم

مردمی ساده بی پیرایه صادق باایمان اما ندار فقیر گریان داغدار .شاکر مردمی از آنان بهتر ندیدم

بچه های آنها از بچه پول دارها سالم ترهستند

حجابشان نمازشان اخلاق وصبر وقناعتشان چند روز پیش که با مادران این بچه ها جلسه داشتم به درد دلهایشان گوش میدادم

مادرانی دلسوز وزحمت کش قانع امااز بد حادثه نادار ودچار فقر شده اند

روابط بین آنان وفرزندانشان بهتر از روابط بچه پولدارهاست

بسیاری از اینان قدر دان زحمت والدین خود هستند واین که می گویند

فقرعامل بزهکاری دزدی است حرف درستی نیست .

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/5/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

معلوم نیست چرا؟از شیعه می ترسند عقاید وباورهای شیعه که از هر نظر انسانی تر از همه مذاهب دنیاست .شیعه روی حق باوری تاکید داردکجای دنیا دیده یا شنیده شد هشیعه دست به ظلم وستم چپاول غارت قتل زده باشد شیعه انسان کامل است البته اونهایی که در حقیقت به قرآن وسیره عملی اهل البیت عمل می کنند

 اگر کافرباشی وهمسایه شیعه از او بی احترامی وظلم وستمی به تو نمی رسد

اگر محتاج باشی کمکت می کند

.دروغ نمی گوید منفعت طلب نیست

سرت کلاه نمی گذارد

چرا؟با شیعه دشمنی می کنید شیعه موحد واقعی است

شرک نداردشیعه  امامان خود را در عمل الگوی خود قرار داده نه جای خدا

سیره عملی واخلاقی معصومان را مطالعه کنید.

اگر گذاشته بودند حکومت علوی تداوم بیابد الآن مردم دنیا در بهشت زندگی می کردند

الآن عدالت برجوامع بشری حاکم بود تاریکی از عالم رخت بربسته بود و...

                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ چهارشنبه 93/5/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 110
بازدید دیروز: 138
کل بازدیدها: 128966