سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری ازآدمهانشسته اند. ببیننددیگران چکار میکند تاآنها هم ازآن تقلید کنند.تا جایی که  در این مورد حقوقی را که برعهده دارند وباید بپردازند نمی دهند

وقتی میخواهی ازین اشتباه بیرونشان بیاوری می گویند اگر فلانی این کار را انجام دادمن هم می دهم عمل حق وواجبی را که باید انجام بدهندمشروط می کنند

واقعا جای تاسف دارد میگویند مال حرام نخور می گوید اگر فلان آقازاده نخورد من هم نمی خورم میگویند حق یتیمی را که خواهر زاده ات هست بده می گوید اگر خواهر برادرانم دادند من هم می دهم می گویند کینه وعناد را کنار بگذار می گوید اگرفلانی گذاشت کنار من هم می گذارم می گویند اب به آسیاب دشمن نریز می گوید .....هزاران توجیح وبهانه

اما این را گفتم تا بگویم تا کی نشسته اید وتوی نخ هم دیگر می روید راه خودتان را که راه انسانیت وصراط مستقیم است پر ازگرد وغبار ندانم کاری ولجبازیهایتان نموده اید مگر شما عمر نوح دارید هر لحظه دارید به قیامت نزدیک می شوید چرا؟دارید دنیای قشنگتان را خراب می کنید.چرا نمی خواهید برشدتعالی خود کمک کنید.

چرا؟برای خود ارزش قایل نیستید شما خود یک جهان توانایی استعدادهستید چرا؟ضایع نکنید توانمندی های خودرااگر خلاف کاری وابلهی کاری به اشتباه یا عمد کرد ماهم باید انجام بدهیم.

اگر اکثر مردم فاسق یا منافق شدند اباحیگری را پیش گرفتند ماهم باید انجام بدهیم

بایدنگاهمان را عوض کنیم

به رفتارمان به انتخابهای زندگی فردی واجتماعیمان تا جایی که دستخوش فریب کاریهای افرادفرصت طلب نشویم

محکم باشیم چرا؟هر روز مردم از تدبیر منزل وسیاست مدن وحکمت دانش زندگی سالم دور

می شوند وبه آدمهای کاغذی تبدیل می شوند

بچه که بودم ملا کاغذی درست میکردم باچوب نخ کاغذ آنرا در مسیر جریان باد قرار میدادم

این ملا کاغذی از هر طرف باد میوزید میرفت گاهی به چپ گاهی براست ودرباد های تند گاهی سر نخ از دست من رها می شد وملا کاغذی میرفت ودور می شد

وفردای آنروز او را مچاله وپاره پاره در گوشه کنار کوچه پس کوچه محله امان پیدایش می کردم 


حالا وقتی خوب فکر می کنم مردم دارند به سمت کاغذی شدن پیش میروند دنباله روی های بی جا چشم هم چشمی ها لجبازی خشونت که سرانجام چنین افرارد یا جامعه ا ی فنا شدن است

نابود شدن است


                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/8/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از شما می پرسم یک آدم عاقل بالغ دستی دستی خودشو ناکار می کند بلاسر خودش در میاره باور کن این را که میگم قلبم درد میگیره بخاطر این که چرا ؟هموطن های عزیزهمشهری های محترم هم محله ای ها دارند

بخودشون آسیب می رسونند .هم پولشون را دود میکنن تو هوا هم جونشون

را بخطر می اندازند وجون بقیه راچقدر بی فکری بی خیالی

برخی میگن از بیکاری برخی میگن ازبی عاری ولی من دیدم در سخترین مشاغل کاری طرف دست از کشیدن سیگار برنمیداره در میهمانی فامیلی با دوستان وغیره به نظر

می رسد این افراد باید یک چکاب بشن شاید یک چیزی تو بدنشان کم است یا این که دستی دستی اون را تخریب کردند باید دکتر درمانی وروان درمانی بشوند جای تاسف داردبسیاری از قشر محروم که به پول نان زن وبچه اش محتاج هستند یک دونه میوه

نمی تونه برای بچه اش بخرد خیلی راحت پول دود هوا کردن خودشو می پردازد اصلا در این مورد فکر نمی کند 

گمان میرود استعمال دخانیات ومواد مخدر همانند یک ویروس عمل می کند ساری میگردد

با شیوه مخملی نرم  

زیانهای اخلاقی مادی معنوی آن را کسی به حساب نمی آورد 

آلودگی هوا در شهرهای صنعتی فقدان باد باران مناسبرعایت نکردن بهداشت فردی واجتماعی کمبود دارو ودرمان موادخطرناک نگهدارند در مواد غذایی این ها سر جای خود استعمال علنی وفرو بلعیدن دود های شیمیایی خطرناکآن هم با دادن پولی که بازحمت بدست آمده وآلودکردن محیط خانه  محل کار غیره آیا برای کسانی که بیدارند ومی فهمند ناراحت کننده نیست ؟

                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/8/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

       قطره اشکم روان باکاروان کربلا  

می رسد برگوش جانم ناله های نینوا

 با حسین ابن علی من همرهم    نینوا دارد برایم صحنه های جانگزا

     می روم تا علقه با پای دل           دل ندارم هستی یم مال شما

  من حسینی هستم عشقم حسین    با شهیدان بسته پیمان وفا

قطره اشکم زچشمان شفق         می چکم بر زخم تن.های شما

بامحرم .مح رم و هم موحرمم          باطواف عشق هستم آشنا 

مست صهبای حسینم ازازل      عاشق وشیدای راه مرتضی 

تاابد یک لحظه آرامم مبین              با علی و آل اویم همنوا

عرش کرسی وقلم برلوح دل    از شما یکدم نمی گردم جدا

                       با غریبی همنواو همرهم

                                            مونس تنهاییم یاد خدا

اثر صدیقه اژ ه ای

                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/8/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]


 فضا فضای حسین وعلی ویا زهراست    بروز واقعه گویی دوباره عاشوراست

صدای طبل ودهل پایکوبی اسبان    به کوچه کوچه روان روبه سوی کرببلاست

شب است تیره تاریک وراه طولانی        طلوع فجر رهایی مگر بدست بلاست

نشسته گرد غریبی به کوچه های شهر

مدینه بی خبر از زخم کاری فرداست

به سوی مکه روان کاروان سرخ حسین  

  چه کاروان همه سر شار عشق ونور خداست

به دوش پرچم آزادگی ز.عز وشرف

حسین رهبرآزادگان به سوی مناست

و کاروان همه سر شارعطروبوی یاس  به گرد شمع  وجودحسین بس  غوغاست

برون.زمکه روان روبه سوی کرببلا      ز.قلب عرش وزمین ناله های واویلاست

قدم نهاده به میدان و عرصه توحید    چه وادیی که در عرش وآسمان پیداست

عطش نشسته به لب ها وقلب نازکشان

ز خیمه های حرم ضجه های یاسقاست

صدای چکچک شمشیرو نیزه های بلا

قیامتی است در این دشت محشر کبری است

به قله های رشادت شهامت وایثار

کسی ندیده به عام مثال آن یکتاست

شهیدگشته چه یاران باوفای حسین

که خردوپیر وجوان مست ازآن می صهباست

حسین قلب دوعالم عزیزجان رسول

بروز واقعه زخمی ویکه تنهاست

وزینب آن گل گلزارونور چشم علی  کنون ز.رنج وتعب بیقرار در صحراست 

چها کشیدهازین صحنه هایغم انگیزکنون که شام غریبی زینب کبری است

                                       تو در کجایی دل بیقرار شیدایی

                                            بمیر. زین غم جانسو ز. روزعاشوراست 

اثر صدیقه اژه ای     از دیوان صهبای عشق

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/8/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مبادا فریب امان نامه را بخوریم

عمر سعد هاهنوز هم در صحنه حضور دارند

وابوالفضل علی اکبر وقاسم ها.

امروز هم حسین ابن علی غریب زخمی سر برنیزه غریبی نهاده وصدای هل من الناصر ینصرنی او در عالم طنین افکن است

امروزهم یزیدیان زمان هلهله می کنند وکف میزنند .

برادر بیا بیدار بمانیم خواهر بیا هشیار بمانیم.

ماکه مودت ارادت که حسین ابن علی در قلب رگ استخوانما ن ریشه دارد مااز مرگ

نمی ترسیم ماطرفدار حقیقت هستیم

پیرو ولایت هستیم

بیا زنگ بیدار باش را به صدا در آوریم

تا عزادار واقعی گردیم

تن به ذلت نمیدهیم هر گز

 ماایستاده ایم ما عاشق ابوالفضل س هستیم ملت ما شیدای اوست ازهر مسلک مرام فرهنگ ماامان نامه دشمن را رد میکند

آی بیدار باش بیدار باش این عاشورا حرارت دیگری دارد .میخواهند صدای حسین را کسی نشنود

ما با همه  وجودمان  این عشق  الهی را تا طلوع فجر ظهوریوسف زهرائ س پاسداری

می کنیم

با قطرات کوچک اشکمان اقیانوسها را شرمنده بامهر تابان حسینی جهان را به کانون همدلی موحدان وحق طلبان مبدل خواهیم نمود

 فاصله کفر وایمان یک قطره اش برای حسین از روی اخلاص است 

حسینیان قلبتان مملو از عشق دلدادگی باد 

با عشق حسین زندگانی زیباست  این پرچم حق تا به ابدپا برجاست 

کشتی نجات ماحسین ابن علیست  تاشام ابدمهر علی دردل ماست 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/8/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این دل به چه درد می خورد اگر در آن قساوت کینه خود خواهی غرور بدخواهی زیاده خواهی باشد دنبال پست مقام بدود امام ورهبرش را به کیسه زر بفروشد وتا پای قتل عزیزترین عزیزان عالم همچون سید الشهدائ بایستد وعمر سعد گردد 

این دست به چه درد میخورد اگر خیانت کند ظلم ستم روا دارد حق ناحق رادر هم آمیزد ظلم جور جنایت کند اسید بپاشد سر ببرد وغیره این گوش به چه درد میخورد وقتی نمی خواهد صدای خدا رابشنود وصدای هل من ناصر امامش را بشنود

این مال به چه درد میخورد اگر در راه خیر نیکویی مصرف نگردد این علم به چه درد میخورد وقتی باعث تخریب ونابودی مردم میگردد 

                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 93/8/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

توآن کسی نیستی که در آینه می بینی .جسم توبمنزله چهار چوب آیینه است وقتی در آینه نگاه می کنی گمان می کنی خودت هستی در حالی که خصوصیات وویزگی های رفتاری واخلاقی توتنها با عملکرد هایت مشخص می گردد وتنها نمی شود از شکل ظاهر به افکار واندیشه نیت باطنی پی برد من واقعی را بگرد وپیدا کن دور از دسترس نیست.

نیکان من واقعی را خوب دریافتند وستمگران چه من بد منظری را از خود نشان دادند نیکان به حسن نیت رفتار کردار خود پناه جسته وسعادتمند شدند

افراد شقی گرگ درون را رها کرده من نیک را بدست گرگ سپردند 

افراد نیکیهایشان بدست داعش درونشان سر بریده ومثله شد در بیابان ظلمات دربیابان تعفن انزجار زوباله های جسمشان هم خورش سگان هار گردید .

حال جسم را به هفت گلاب بشوی با هفتادقلم ارایش کن ودر قوطی رنگ ها غلط بزن با گرگ درونت چه می کنی که دارد گلوی انسانیت تورا میدرد .

هیچ کس را نمیشود از شکل ظاهر شناخت بسیاری از مردم آن چیزی نیستند که جلوه میکنند آنچیزی هستند که در باطن نیت عملکرد خود از خود بروز می دهند

                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/7/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردم بنده هوسها وامیال خویش هستند .

حاکمیت جهان امروز بردگی نفس است

از آزادی در جهان امروز خبری نیست

 آزادی را برعکس فهمیده اند

افسار شیطان برگردن انداخته ونمی خواهند بیدارشوند 

 ابتدای خلقت خود را وراهی که در پیش دارند فراموش کرده اند

هر کس به ساز خودش می رقصد وگاهی اسم آن راایمان می گذارد با کلمات بازی می کنند

نقش دلقک وار خود را بهاء می دهند. توکیستی ؟

باظاهر ی آراسته اما در درون گرگ نفس به هاری خود ادامه میدهد.

اراده وپرهیز از پلیدی ها کمرنگ شده .

برایشان حفظ ظاهر اهمیت دارد.

بهمدیگر فخر می فروشند. تکثر گرایی جهان امروز را احاطه کرده است

تنوع طلبی زیاده خواهی خود خواهی حاکم برحکومتها شده است.

هر کس بدرجه ای از امیال واهی گرفتار است

گاهی عبادت هم برای حفظ ظاهر وریایی انجام میدهند .

هیچ کس حاضر نیست افکار واندیشه اش راازاین مزاحمت هایی که امیال برایش بوجو د آورده خانه تکانی کند.

همه  در گرداب شهوتهای نفسانی گرفتارند.

دنیا را زیبا نمی بینند فرصت هارا نمی فهمند.

بهترین ها را کنار گذاشته بدرجات پست نازل دل خوش کرده اند.

قدرت نفس را به رخ می کشند 

منم کردنها آقا توچه کاره ای چه قدرتی داری 

برای چه بخود مغرور شده ای .

دیر یازود خواهی رفت فرصت از دستت گرفته خواهد شد .

ظالمان ومستکبران کجا رفتند تونمی میری با مرگ به شکلی دیگر حیات راادامه خواهی داد منتها بازهم با اعمال وکرداری که در این عالم کسب نموده ای 

وقتی خوب دقت کنی می بینی چقدر نیرو وانرژی  بیهوده از دست تو رفته است.

که توان جبران آنرا نداری

ازاین گذشته هر چه ویرانی بدبختی بیچارگی در این عالم می بینی بخاطر بردگی نفس است بخاطر پیروی از امیال ویرانگر است . بیماریها آسیب های اجتماعی اخلاقی فرهنگی سیاسی اقتصادی و...همه به همین خاطر است

اگر بنده خدا بودیم در اصلاح همه امور خود وعالم تلاش می کردیم

جامعه مترقی وپیشرفته ای داشتیم کانون خانواده سالم کسب وکار سالم فرزندان سالم داشتیم 


                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/7/23 ] [ 7:15 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 341
بازدید دیروز: 463
کل بازدیدها: 152600