سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آبائ واجداد ما ازین عالم رفتند نوه ها وآیندگان ما هم در حال آمدن هستند فقط من وشما ئیم که هستیم از ین فرصت باید بهترین استفاده را داشته باشیمفرصتی که خیلی کوتاه است درنگ جایز نیست همه ما در حال رفتن هستیم مانده همیشگی در عالم ماده میسر نیست فکر نکن جوان هستی سالم هستی هیچی روش ننوشته تضمینی برای سلامتی وماندن طول عمر کسی به ما نداده برامون اضائ نکرده وای به حال کسی که داره فرصت سوزی میکند .وای بحال کسی که فکر ندارد تعقل نمیکند نبوده وخدا پروردگار او را آورده وفکر نمی کند برای خدا هیچکاری مشکل نیست همه کاره عالم خالق یکتاست .

اما این بودن را کسی درک میکند که خودش را وخدارا وهستی را بشناسد بفهمدو بیندیشد

 

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/6/26 ] [ 11:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شخصیتهای متزلزل ونا کار آمد در جامعه کم نیستند اینان ممکن است از نظر تحصیلات عالیه بالا باشند وگاهی پست ومقامی داشته باشند اما از نظر رفتاری دچار مشکل هستند روی حرف وعملکردشان نمی شود حساب کرد معمولا زیبا حرف می زنند ولی در عمل نادرست ترین رفتار را از خود نشان میدهند.

عهد ووفای خود را فراموش می کنند.اینان از خودشخصیت ثابتی ندارند تحت تاثیر هر کس سر راهشان باشد قرار می گیرند سرانجام نگری وتدبر در کارشان وجود ندارد افراد گوشی یا چشمی هستند دلشان به باور خاصی نمی رسد واهمیت هم نمی دهند 

این افراد را برای دوستی وامور جدی نباید انتخاب نماییم

مشکلات از ناحیه چنین افرادی بوجود می آید .حرفی را می زنند وبعد در برابرچشم طرف حاشا می کنند .بقولی عرزه ایستادگی پای حرف خود را هم ندارند 

بهتر است برای گماشتن بکار جدی نه تنها به مدرک وشاخصه های در این مورد به شخصیت روانی وتوانایی های فردی هم توجه شود گاهی فرد در رشته مدیریت تحصیل نموده ولی هنگام کار توانایی لازم را ندارد 

آموزش هم در روی اوکمترین اثر را دارد 

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/6/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

             

    گر نبودی من یقین ما می شدیم  قطرهای بودیم ودریا می شدیم  

     اکثریت در من خود مانده اند        قطره اند دریا  ز.خاطر برده اند 

     اثر- صدیقه اژ ه ای 

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/22 ] [ 7:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اکر به اسلام عمل می کردیم باور کنید.طعم شیرین حیات رامی چشیدیم .

هر آنچه گرفتاری هست در جهان اسلام بخاطر بد مسلمانی خود ماست

ما که هنوز بیدار نشده ایم فرهنگ کهنه وپوسیده طاغوت در ذهنمان جا خوش کرده

فرهنگ بی بند وباری پا گذاشتن روی حق وهزاراهزار وهنوز زن مسلمان قدر ومنزلت واقعی خود را پیدا نکرده

غیرت دینی در بازار مجامع ما رنگ باخته است

تجمل گرایی چشم هم چشمی بد خواهی کوتاه فکری تنگ نظری بی تفاوتی بی دقتی کم فروشی کلاه برداری منفعت طلبی تخریب حیات فکری وطبیعی نابود کردن منابع طبیعی دشمنی وانتقامجویی برخ کشیدن ها وتفاخر در بین اقشار نادیده گرفتن حقوق ضعفائ مسخره نمودن همدیگر واقوام از کردلر ترک اصفهانی غیره ولنگاری اخلاقی گرو کشی ها قهر ونفاق بین فامیل وهمسایه تورا بخدا کدامیک از این ها به اسلام عزیز می چسبد

اگر جامعه آنطور که باید باشد نیست بخاطر فرار از اسلام است بخاطر دور شدن از قرآن ومعنویت است تقصیر اسلام نگذارید نگویید جمهوری اسلامی باعث شده خود شما از دولت مردان گرفته تا تک تک احاد جامعه هر کس به اسلام عمل نمی کند

وتنها به زبان مسلمان است مقصر است تعطیلی امر به معروف در همه عرصه ها

خیانت در امانت کدامیک از این را قرآن تایید می کند

آی مسلمانان والله دین هنوز مظلوم است غریب است امام معصوم غریب هستند کدامیک از ما واقعا به آن عمل می کنیم وتوای بانوی مسلمان که همه حواست به آرایش ریخت وپاش مهمانی است توچه قدمی برای خود وجامعه وتربیت فرزندان خود برمی داری

توکه تنها بفکر ابرو بینی پوست رنگ موی خود هستی

وتوای مرد مسلمان غیرت اسلامی توچه شد توکه ناموس مردم را برای تبلیغات کلاهای خود اجیر می کنی مشروط به این که آرایش کند وجذابیت برای جلب مشتری داشته باشد وتوای کسیکه چشمهایت را بسته ای با تقلب اجناس نامرغوب خوراکی را به خورد مردم می دهی وسلامتی مردم برایت اهمیت ندارد.

جوفرش گندم نما کدام یک از کارهای تورا قرآن تایید میکند کدامیک اسلامی است جمهوری اسلامی آمد تا همه جمع شوند به اسلام عمل کنند وحال این همه مصیبت که برجهان اسلام وارد میشود هر روزش کربلاست بخاطر چیست؟ بخاطر بی توجهی مسلمانان است ما همه فکر می کنیم مسلمانیم اما در عمل چطور مسلمان کسی نیست که شب سیر بخوابد وهمسایه اش گرسنه .وای بحال مسلمانی که ببیند خلخالی از پای زن یهودی بیرون آورند واوساکت بماند هرچه بد بختی است از بد مسلمانی ماست اسلام وقرآن بدون هیچ شک ریبی خالص وپاک نورانی هستند ما ظرفیت دریافت از فیض الهی را در خود بوجود نیاورده ایم

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     یارب به خدائیت به من ایمان بخش

     هر آنچه توخواهی ز.برایم آن بخش 

                 اثر -مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/6/17 ] [ 7:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روحیه حماسی سبب بقائ آرمانها وارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این روحیه درمتن وکالبد ملت بزرگ ایران ودراقشار جامعه سر زنده است .سنخنان ریاست محترم جمهور درخراسان رضوی سبب خشنودی آگاهان ودلسوزان جامعه گردید که جای تقدیر وتشکر دارد باعث دلگرمی برای رسیدن به قله های غنای فرهنگی وانسانی والهی گردید 

نکته قابل ذکر این که باید کمر همت بست وحرکت جهادی در بخشهای مختلف را آغاز نمود وتداوم بخشید .بدون اتلاف وقت چرا؟که وقت همانند پرنده زیبایی است که زود از دست ما میپرد وپرواز می کند دور می شود از رییس جمهور محترم می خواهیم که بند بند سخنان حماسی تاریخی که در جمع ایثار گران بیان نمودند به مرحله عمل واجراءبگذترند وما مردم بیدار خودا خواه هم از هیچ گونه همکاری با ایشان دریغ نخواهیم نمود وهمانگونه که شهداءاز بذل جان خود بدون توقع گذشتند برای به ثمر رسیدن آرمانها وارزشهایی که امام راحال بنیانگذار آن بودند ما هم در کنار ایشان خواهیم بود 

وتوفیق ایشان در پیشبرد همه اهداف والاازخدای بزرگ مسئلت می نماییم 

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ دوشنبه 93/6/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاگرد کودن اون دانش آموزی نیست که نمره تک میگیره اون کسی نیست که پشت کنکور سالها مانده اون هست که از پیشامدها ی روزگار درس عبرت نمی گیرد از شکست ها پتد نمی گیرد راه وروشهای خود را تغییر نمیدهد تکرار در تکرار همان اشتباهات را با همان سیاق تکرار می کند برای رهایی از بن بست ها تدبیر نمی کند از اشتباهات خود درس نمیگیرد خودش را به آن راه زده پا فشاری در موضوعی که جز فرصت سوزی چیزی بهمراه ندارد 

شاگرد کودن کسی است که در فلات رفوزگی می ماند واز عبرتها واندرزها بیدار نمیشود 

دچار بیماری دلزدگی ویاس ونا امیدی میشود وحاضر نیست بخودش در حل مشکلات عدیدهای که در پیش رو دارد کمک کند 

از سخن حکیمانه ودلسوزانه روی برمی گرداند 

وبه نادانی ها ی خود مغرورانه تکیه میکند 

این نظر من بودشاگرد کودن به نظر شما کیست ؟

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/6/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر بامدادکه برای ادامه حیات چشم باز می کنیم روزی نو وتولدی دوباره وفرصتی گرانقدر است که با آغاز نماز صبح ودعا ونیایش مشغول به تداوم بخشیدن امورات خود می شویم نقطه سر خط.- امروز می خواهم نمره عالی را برای خود کسب کنم نگارش درست وصحیحی از برنامه هایی که در نظر دارم داشته باشم

میخواهم بهترین رفتاررا برای خود تعریف کنم

وگل لبخند بروی زندگی را تاپایان روز بهمراه داشته باشم

با مردم بهتر از روز قبل عمل کنم از بازار خود فروشان دغلبازان رانت خواران ریا کاران مقدس مآبان منافقین کور دل فاسقین بدترکیب جدا دوری کنم

نزدیک به آن نشوم

میخواهم روح خدمت را در خود تقویت کنم زود رنجی وپرخاشگری وبد بینی حسادت تقلب را از ذهنم پاک کنم

میخواهم آ-مثل آدمی زندگی کنم که که قلبش به یقین رسیده است

آرامش دارد

میخواهم هر کاری که از دستم برمی آید برای خودم خانواده ام وجامعه ام انجام بدهم میخواهم خدا بین باشم هر کاری انجام میدهم در جهت رضای اوباشد 

اما کسی که مسلمان نیست اوهم می تواند برگ نا نوشته ی امروز زندگیش را به سمت خوبی ها هدایت کند کیستم؟ از کجا امده ام؟ بکجا میروم؟

نقطه سر خط -چرا؟بد باشم 

وآنکه هر روز برگ سفید کتاب زندگیش را خط خطی میکند وسیاه می سازد چشمهایت را باز کن فرصت دوباره را گرامی بدار چرا؟دروغ چرا؟خیانت چرا؟جنایت بدبختی ازین بالا تر نیست .بکجا میخواهی برسی اول تضمین جاودان ماندن در این دنیارا درست کن

بعد هرکاری که از آن بدتر نیست انجام بده ای بدبخت تیره روز فرصت سوز 

اما پارسی بلاگ توهم هر روز برگی از رفتارها خاطرات نظرات و...دارد ضبط میشود تو هم لحظه نگار عمر آدمهایی آنها که با توانس پیدا کرده اند بد وخوبشان را ضبط می کنی وخدا میداند که تا غروب هر روز این آدمها چه میکنند ودر کتاب زندگیشان چه چیزی را می نویسند تا روز دیگر

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 76
بازدید دیروز: 320
کل بازدیدها: 137447