سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چقدر دلم برای برای باریدن ابرهای پاییزی تنگ شده

بیاد روزهایی که با همکلاسی هایم روی برگ های زرد پاییزی میدویدیم. مشتی ازین برگها را برسر همدیگر می ریختیم وبوی گس برگهای نیمه خیس مشاممان را پر می کرد

بوی پاییز می گرفتیم آنروزها باورمان نمی شد که پاییز باشد وباد نوزد باران نبارد آنروزها باورمان نمی شد که جوی های کنار خیابان بی آب بماند

مادی ها خشک شوند باورمان نمی شد که زاینده رود فلج شود وبه کویری مرده مبدل گردد

روح زندگی در جریان بود

وما با همکلاسی ها ماه مهر در دبستان مهر مشق عشق می نوشتیم وعکسهای رنگی کتابمان را نظاره می کردیم آنروزها باغ سیب درخت انار چقدر دوست داشتنی بودند پوست میوه ها در درخشش آفتاب پاییزی مارا وسوسه میکرد تا همچون آدم دست دراز کنیم آنها را بچینیم

وحالا همه چیز رنگ دیگری دارد میوه ها وسبزی ها آن عطر واقعی ر ا ندارند رنگشان زیباست بیمزه هستند وخدا میداند هر کدام چقدر با خود مواد سمی وارد بدن ما می کنند آبها هم دارند طعمشان عوض می شود

آنروو ها خواب چنین اوضاع اسفناکی را هم نمی دیدیم وحالا برای مرده رود فاتحه ای بخوان شاید

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 93/7/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من به عنوان یک ایرانی مدتها است که از اهانت های دول استکباری ورفتار زیاده خواهانه وتحقیر آمیز آمریکا وانگلیس و....که زبان ادب وادبیات صلح جویانه را نمی فهمند

اعلام تنفر می نمایم واز دولت مردان در عرصه ساست بینالملل میخواهم که انها را بی جواب مگذارند وخون بدل مردم وخانواده عزیز شهدائ نکنند ما داریم تحقیر میشویم نگویید به جهنم به جهنم کسانی بروند که چشم دیدن آرمانهای ارزشمند ما را ندارند چشم دیدن پیشرفت ما را ندارند 

دایم ما را تحقیر وتهدید میکنند میخواهند مارا زیر چکمه های استکباری خود له کنند خون شهیدان ورنج جانبازان وآوارگی هزاران انساناشک یتیمان ما را نادیده گرفتهاند درد بیماران بدون دارو ودرمان ما را نمی فهمند قدرت چشم گوششان را کور کرده است چرا؟در برابراهانت ها کاری وجوابی داده نمیشود گمن نکنید آنها با کوتاه امدن دل سنگشان نرم میشود آنها نمی فهمند درک انسانی ندارند ازین بت های دروغین که برای خود ساخته اند ابائ نکنید 

شما هم با زبان قدرت وتوکل برخدا با آنها حرف بزنید نگویید به جهنم تحمل این همه تحقیر زور شنویی برای ما سخت است هشت سال دست خالی با توکل بخدا در برابر زورگویان عالم ایستادیم غرور ملی خود را حفظ کردیم وحالا چه چه شد رای ما نظر ما اقتدار نظام بود ه کوتاه آمدن شما زحمت می کشید یادتان باشد میلیونها دل در سینه برای عزت ایران اسلامی در سینه می تپد نه برای تعظیم وسر فرود آوردن در برابرجنایتکارانی که کودک کش خود خواه وتروریست پرورند نترسید ایمان بخدا از بمب اتم هم قوی تر عمل میکند 

من به عنوان یک ایرانی نمی توانم این تحقیر وتهدید ها نادیدن بگیرم که چی نتیجه چه شد بهانه در بهانه به جای نرمش قهرمانانه ملت را در گهواره نگذارید تا باد بخورند وبخواب روند تحقیر کنند گان وتهدید کنندگان نظام اسلامی را به جهنم حواله بدهید ما گوسفند نیستیم 

                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/7/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش بچه را با زبان وادبیات باشکوه سعدی بیشتر آشنا میکردیم زبان سلیس روان نکات مثلهای انسان ساز حکمت سعدی بیان شیرین همه فهم سعدی ایکاش حکایات شیرین را در کتابهای درسی از مهد تا بالاتتر منتشر می کردیم سعدی جان کلام وزبان  وادبیات فارسی ما است .سعدی شناسان کجایند .

نگذارید غریبانه بماند سعدی چرا؟در رسانه های ملی ما کمتر ازین ادبیات استفاده می شود .پایه های کهن روی دوش شاعران حکیمان خردمندان این مرز وبوم است .

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/7/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خیلی ها خودشون را از مشکلات جامعه وتلاش برای حل اون کنار میکشند مثل این که بدنیا اومدن تا فقط بخودشون فکر کنند وبکارهای شخصی خودشون برسند همه چیز را برای خودشون میخواهند وکاری بوضعیت وامور جامعه ندارند اینها آدمهای بدی نیستند.

گاهی مردم هم برای بی تفاوتی اینها واین که اهل بیدردی هستند احترام قائلند میگویند

بنده خدا کاری بکار کسی نداره اهل مسجد وعبادت است.

سرش تولاک خودش هست مثلی هست که املائ ننوشته غلط نداره

وقتی هم این طرف از دنیا برود می گویند چه آدم خوبی بود آزارش به مورچه نرسید

در حالی که افرادی که برای تعالی جامعه وخودشون وآرمانهاشون تلاش میکنند ودغدغه خدمت صادقانه دارند مورد اهانت تهمت وتهدید قرار میگیرند

بخصوص اگر بخواهی حقی را مطالبه کنی وحرف منطقی را بزنی وپای حرفت بایستی.

اونوقت آدم بدی به نظر میرسی چون درد دین داری ودرد پیشرفت وتعالی داری باید املائی ننویسی اگر نوشتی تا کلاغ را هوا برات نمره منفی میگذاره وبهانه برای غلط پیدا کردن داره

حالا چه متولیان با خردی پیدا میشن وانسانهای شجاعی که این نگاه غلط مردم را تغییر بدهند

ومردم رامتوجه این مطلب کنند کسانی که تلاش میکنند در عرصه هستند در حقیقت دارند

جهاد می کنند چرا برایشان ارزش قائل نیستید

آی مردم کجای کارید بی تفاوت نباشید

آدمهای بی تفاوت را مصلح مومن وبی آزار تلقی نکنید

اینها تنها بفکر خود ومنفعت شخصی هستند منفعل هستندچرا؟

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/7/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آبائ واجداد ما ازین عالم رفتند نوه ها وآیندگان ما هم در حال آمدن هستند فقط من وشما ئیم که هستیم از ین فرصت باید بهترین استفاده را داشته باشیم فرصتی که خیلی کوتاه است درنگ جایز نیست همه ما در حال رفتن هستیم ماندن همیشگی در عالم ماده میسر نیست فکر نکن جوان هستی سالم هستی هیچی روش ننوشته تضمینی برای سلامتی وماندن طول عمر کسی به ما داده نشده برامون امضائ نکرده اند

وای به حال کسی که داره فرصت سوزی میکند

.وای بحال کسی که فکر ندارد تعقل نمیکند

نبوده وخدا پروردگار او را آورده وفکر نمی کند برای خدا هیچکاری مشکل نیست همه کاره عالم خالق یکتاست .

اما این بودن را کسی درک میکند که خودش را وخدارا وهستی را بشناسد بفهمدو بیندیشد

 

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/7/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردی در جستجوی خدا بود آرام قرار نداشت یک شب به هنگام سحرگاهان قصد نمود دست از خانه وکاشانه بکشد وبدنبال خدا برودهمسر وتنها کودکش در خواب بودند چند قدمی به سمت در خانه رفت اما دوباره برگشت نگاهی به همسر وفرزندش کرد تا آخرین لحظه با آنان خدا حافظی کند این کار را سه بار تکرار کرد ومرتبه سوم لختی تامل کرد میخواست چهره کودکش را به خاطر بسپارد در همین هنگام کودک لبخند ملیحی زد .مرد با خودش گفت دل نبند برو دوباره به سمت در رفت تا در را به پشت سر خود به بندد که صدای گریه کودکش بلند شد مرد چند قدمی از خانه دور شد اما ناگهان صدایی نامریی به او گفت برگرد خدا همین جاست در لبخند کودک تو

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/7/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

    در تمام اوقات شب وروز ماه سال ساعات

پاکترین نابترین سالم ترین بی پیرایه ترین لحظات سحر است

هوا پاک جهان آرام افکار آزاد دور از دلواپسی ودغدغه های فکری. نفس کشیدن در سحر گاه دل وجان را بوجد می آوردبا وضویی که می گیری دلت را بر سر سجاده عشق می بری

ودر برابر معبود یکتا زانو میزنی ودستهایت را برای طلب به آسمان پاک خدا بلند میکنی

ومی اندیشی چه کسی از او بتو نزدیکتر است

وچه کسی تورا برای خودت می خواهد

وچه کسی توانانر از اوست

وچه کسی صدای تورا می شنود

وصدای قطرات اشک تو که از گونه هایت مانند آبشاری رفیع وچشمه ای زلال می جوشد وچهره ات را مترنم می سازد

وصدای بال فرشتگان خدا که بگردت حلقه  وتو را با بالهای مودت نوازش میدهند

وتوبی امان از بغضی که گلویت را می فشارد هق هق کنان میگویی

خدایا تو همه چیز هستی ومن عبد بنده توهستم وچقدر باید شکر گزار توباشم که مرا به سوی خودت در این خلوت شبانه فرا خواندی تا بگویم دوستت دارم مطیع فرمانبردار توهستم

 بارها گفته ام وتا زنده هستم می گویم

وتوهم به من این پاداش باشکوه سحر باتو بودن را عطا نمودی

خدایا قلب مال تو دلم مال تو من که  چیزی ندارم نمیدانم شاید گوهر اشکم ونمیدانم شاید نفس دم وباز دم نمیدانم وتوخود میدانی تنها به گوهر اشکم نگاه کن 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/7/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                         

                     چشمه آب بقا دارد سحر   لحظه های با صفا دارد سحر 

                      گوهر اشک است دریای سخا

                                                           جلوه ی مهر خدا دارد سحر 

                        ای دل شیدا بنال از عشق دوست 

                                                         اشک و آه تو.بها . دارد سحر

 

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/7/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 93
بازدید دیروز: 681
کل بازدیدها: 141795