سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زمستان را دوست دارم بخاطر سوز وسرمایش بخاطر بارانش بخاطر آدم برفی هایی که متولد

می شوند وتنها یکروز زندگی می کنند آنهم زیر گوله باران برفهای بچه های  زمستان را دوست دارم بخاطر صداقت یکرنگی شفافیتش میهمان ما میشود

وبرای ما خیر وبرکت بهمراه دارد  زمستان را دوست دارم بخاطر مناظر باشکوه. شکوفه های برفیش زمستان سبب جمع وگرم شدن کانون خانواده هاست.

دوست دارم سرمای زمستان را با پوست صورتم حس کنم طبیعت در زمستان از همه فصول دیگر متفاوت است.

زمستان نعمتی بزرگ برای حیات طبیعت وانسان است با هر قطره باران وبرف فرشتهای برزمین نازل می شود هنگام بارش نزولات آسمانی با ید دعا کنیم وشکر این نعمت بزرگ را بجای آوریم 

                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/10/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از بدوخلقت تا کنون در راستای خود شناسی خدا محوری هستی شناسی عدالت خواهی حقیت طلبی نگاهی زیباتر وعمیق تر دقیق تر از اهل البیت وجود ندارد اهل بیتی که عصاره تمام انبیای الهی هستند این نگاه وبنای باشکوه انسان کامل هنوز برای جامعه بشری شناخته نشده است برشیعیان مسلمان راستین است که در شناساندن این نگاه زیبا برای جهانیان تلاش کنند .ومحرم صفر تلنگری بربیداری مردم است 

اگر این نگاه زیبا در عالم نبود هستی فاقد نور وحرکت حرارت میماند .

عالم تلخی گسی پیدا می کرد .

چرا؟که حجت خدا زنده است وناظر برعالم واین را با قلبمان درک می کنیم 

چه بسیار اموری که به دستان با کفایت ایشان اصلاح می گردد .

وچقدر برایمان دعا می کند .تا آدم شویم به کمال برسیم .وخدا میداند که چقدر غافلیم از غافله انسانیت فاصله داریم امام عزیزمان غم مارا میخورد او متعهد شده تا ما را نجات بدهد

وما چقدر مانع ظهور او شده ایم 

خورشید نور افشانی می کند باران رحمت نازل می گردد ماه نور می تاباند نگاه نوازشگر حجت خدا یاریگر ماست وما دریغا که کاهلی می کنیم وسست کرداریم

در حالی که اگر در راستای نگاه زیبای آنان قدم برداریم چیزی جز عشق مودت راستکرداری نیکورفتاری  وزیبا زندگی کردن خوب مردن نصیبمان نمی گردد

واز سعادتمندان دو عالم خواهیم بود

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ دوشنبه 93/10/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در هوایی که نفس می کشم دارم خفه می شوم .آیا راهکاری برای بهبود هوای آلوده خطرناک اصفهان وجود ندارد چرا؟مسئولین بفکر چاره اندیشی نیستند .

آیا در خانه ماندن کافی است .

این آلودگی خطرش از اسید پاشی کمتر نیست .

همت کنید .اصفهان نصف جهان رااز این وضعیت.حتی المقدور نجات بدهید

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/9/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیامبر رحمت وخیر وبرکت پیامبر وحدت صلح برابری برادری پیامبر خاتم ص پیامبر حسن خلق پیامبر امین پیامبر ملک وملکوت ما موریتش را بخوبی به پایان رسانده

آنچه را که باید به بشر بیاموزد آموخته

برای جهانیان دوچیز گرانبهائ را بیادگار گذاشته

تاویل آیات را بدست یازده جانشین خود سپرده

عازم سفری ابدی است

تا در جوار حضرت حق قرار گیرد ومنتظر امتی باشد که شیره جانش را به آنان بخشیده

برای امت خود جهانی از علم معرفت کمال عدل حق طلبی را باقی گذاشته 

توحید یکتا پرستی را در جانشان نهادینه کرده

سلمان. مقداد. ابوذر. بلال حبشی را تربیت نموده 

پیام های آسمانی برای زندگانی ونجات بشر به ارمغان اورده این روزها حال خوشی ندارد باید برود وفاطمه نور چشمانش را تنها بگذارد 

فاطمه  که قوت قلبش بود وعلی که تنها یار ویاورش بود وحسنین وزینبین را

لحظات آرام آرام میگذرد فرشتگان صف در صف ایستاده آسمان وزمین را هاله ای از غم فرا گرفته است 

فاطمه س آرام و قرار ندارد اشک می ریزد وپیامبر ص میداند که چه اتفاق بزرگی دارد رخ

می دهد پیامبر ص شاهد عالم است از جریان خط سیر. شکاف وفراق با خبر است فاطمه س را با آن حال نزارش صدا میزند ودر گوش اوچیزی را می گوید که به گواهی شاهدان فاطمه لبخند بر لب می آورد وکمی آرام می گیرد .پیامبر به مسجد رفته در جمع مسلمان آنان را از مرگ خود باخبر وسفارشات خود را برای چندمین بار تکرار می کند ومی فرماید مردم سفر سختی در پیش روی همه مااست اگر حقی ودینی کسی نزد من دارد بیاید تا حقش را ادائ کنم مردی از میان جمعیت با صدای بلند می گوید یا محمد روزی که شما عازم سفر بودید هنگام سوار شدن تازیانه که در دست داشتید برگرده من خورد پیامبر ص همانجاتازیانه را میخواهدبه مسجد بیاورند انگاه پیراهن عربی را بالا زده ومیفرماید بیا حق خود را از من بگیر تازیانه ابر من بزن همانجا  مرد عرب بگریه می افتد وگرده پیامبر را می بوسد ومردم به گریه می افتند 

چه بگویم ازین پیامبر دیگر اشک مجالم نمیدهد پیامبری که به معراج می رود در جواب خدای متعال که میفرماید یا محمد به عزت وجلالم هرچه از من بخواهی بتو عطائ می کنم پیامبر صلی الله نمی خواهد کرب بزگ ومصیبت عظمی از پاره تنش حسین ع برداشته شود دختر دردانه اش بین درو دیوار قرار نگیرد آی امت مسلمان میدانید چه می خواهد  شفاعت امت گنهکارش را خدای متعال در خواست می نماید 

حال من وتومسلمان برای ادای دین به پیامبر رحمت وفرزندانش چه می کنیم 

شهادت او وسبط اکبرش ونورچشمش امام هشتم به همه مسلمانان عالم تسلیت می گویم آی خواهرم برادرم بیا برای ظهور فرزندش امام زمان دعا کنیم بیا خوب بیندیشیم اخلاص در عمل راسر لوحه همه اموراتمان قرار بدهیم     

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/9/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خود فروختگان کم نیستند کسانی که خود را به متاع ناچیز دنیافروختند وگمان کردند که عمر ابد خواهند داشت این حرف تاز ه ای نیست.

خود فروختگان فرومایه گانی هستند که اصل وهویت واقعی خویش را از دست داده اند.وسایه بلند همت عالی از سرشان واندیشه اشان رخت بر بسته است

خود فروختگان پر ریختگانی هستند که ریزش های پی در پی خود را نادیده گرفته وبا فرهیختگان میانه ی خوبی ندارند

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/9/28 ] [ 11:31 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انجمن شعر شیدا

 

انجمن شعر


[ جمعه 93/9/28 ] [ 6:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انجمن مددکاری فرهنگی حضرت رقیه خاتون اصفهان(سلام الله علیها) جهت آموزش نوعروسان، کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در هر ماه برگزار می نماید.

 

 

آموزش مهارت های زندگی

 

جلسه مشاوره نوعروسان

 

همایش روز جهانی خانواده

طرح روزجهانی خانواده  از مدیر مسئول صدیقه اژ ه ای اجراء در استان اصفهان سال 83


[ جمعه 93/9/28 ] [ 6:44 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه زیبایی اصفهان اگر از زاینده رود آن نباشد لاقل نیم بیشتر آن بخاطر زاینده رود است

سخنی چند با کسانی که دغدغه خشک شدن زاینده رود را دارند بخصوص در بخش گردشگری وتغییر روحیه اصفهانی ها 

من به عنوان یک فعال اجتماعی فرهنگی پیشنهاد میدهم در مقابل دودهانه پل خواجو وسی وسه پل متخصصان ومتولیان اموردریاچه مصنوعی در این دوقسمت ایجاد کنند

تا زمانی که مشکل کلی آب دهی رودخانه زاینده رود به نتیجه برسد

از آن گذشته زاینده رود متعلق به همه ایرانیان باصفا وگردشگران جهانی است

باعث تاسف است که گروهها وافرادی قشری وبسته راجع به این موضوع فکر می کنند واز فکر اشتباه خود قدمی به عقب برنمی گردند


                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ جمعه 93/9/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 3
بازدید دیروز: 585
کل بازدیدها: 175010